Susisiekime

Dūmtraukio ir dujinio prietaiso dokumentų pateikimas

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

 

Žemiau nurodytus dokumentus jums turi pateikti įrenginius montavusi įmonė/ atstovas.

Dujų tinklo įrengimo sutarties numeris (pavyzdys)
Sutarties numeris sudarytas iš 10 simbolių.

Dujinio katilo eksploatacinių savybių deklaracija (pavyzdys)

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dūmtraukių įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas (pavyzdys)

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Dūmtraukių eksploatacinių savybių deklaracija (pavyzdys)

Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

Jūsų Vardas Pavardė

Jūsų elektroninio pašto adresas 

 

Visų pateiktų dokumentų bendras dydis neturi viršyti 20 MB.