Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Pasitikėjimo linija

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai pranešti apie pastebėtus pažeidimus.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Bendrovėje galioja Antikorupcinė politika – įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

„ESO“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų.

Apie galimai neetišką Bendrovės darbuotojų ar veiklos partnerių elgesį, diskriminacijos ar korupcijos atvejus bei kitus susirūpinimą keliančius klausimus skatiname pranešti Pasitikėjimo linijai.

Pasitikėjimo linijos 
kontaktai:

Bendrovės Pasitikėjimo linijos Pranešimo forma;

Grupės elektroninis paštas pasitikėjimolinija@ignitis.lt;
Grupės Pasitikėjimo linijos autoatsakiklis tel. Nr.+370 640 88889;
Grupės Pranešimo apie pažeidimą forma;

Tiesiogiai bet kuriam Bendrovės Prevencijos skyriaus darbuotojui.
Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys.

Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus.
Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka Bendrovės Prevencijos skyriaus darbuotojai.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

 

Ką pastebėjote?

Pasirinkite pastebėtus pažeidimus:

Jei pastebėjote kitą nesąžiningą veiklą, susijusią su elektra/dujomis, aprašykite ją:

Kur (kiek įmanoma tiksliau nurodykite vietą: miestą, rajoną, gyvenvietę, adresą, jei įmanoma, objekto numerį ar pan.):

Jūsų kontaktai (jei sutinkate pateikti, kad, esant būtinybei patikslinti informaciją, galėtumėme susisiekti):

Fotografija ar kt. vaizdinė medžiaga apie atvejį, jei turite:

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z, FLV, MOV, MP4, MPEG, AVI, 3GP, WAV.

 
Ar ši informacija Jums aiški?
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba