Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Pranešti apie pavojingą situaciją

Pastebėjus pažeistus elektros tinklo įrenginius ar nutrūkusius elektros laidus, būtina nedelsiant apie tai pranešti ESO.

Pridėję nuotrauką padėsite mūsų darbuotojams dar greičiau identifikuoti įvykio vietą, o jei telefone įjungsite vietos nustatymo funkciją – gausime konkrečios vietos tikslias koordinates.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Bylos dydis turi nesiekti 15 MB ir turi būti JPEG, JPG, GIF, PNG.

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba