Susisiekime

Dokumentų pateikimas įrengus kliento dujų sistemą

Įrengę kliento dujų sistemą ir norėdami sujungti skirstymo sistemą su kliento sistema, pateikite mums reikiamus dokumentus:

Su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma

Vartotojo sistemos požeminio (antžeminio) dujotiekio įrengimo, rekonstravimo darbai:

1. Projektinė dokumentacija
1.1. Techninis darbo projektas (suderintas)

2. Techninė dokumentacija
2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (didelio slėgio ir (ar) ypatingo statinio atveju)
2.2. Dujotiekio statybos/įrengimo techninis pasas
2.3. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500  (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
2.4. Suvirintų sujungimų protokolai
2.5. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
2.6. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
2.7. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų, spintelių techniniai pasai (kai montuojama)
2.8. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentas
2.9. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų  kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)
2.10. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį

3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os)
3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
3.3. Suvirintų sujungimų protokolai
3.4. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
3.5. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.

Vartotojo pastato dujų sistemos įrengimo/ rekonstravimo darbai:

1. Projektinė dokumentacija
1.1. Pastato dujų sistemos įrengimo projektas (suderintas)
1.2. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).

2. Techninė dokumentacija
2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (pagal taisyklių reikalavimus)
2.2. Pastato dujų sistemos statybos (įrengimo) techninis pasas
2.3. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas
2.4. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas
2.5. Paslėptų darbų aktai (kai montuojama paslėptai)
2.6. Automatinio dujų išjungimo vožtuvo (AIV) techninis pasas (kai montuojamas)
2.7. Patalpos uždujinimo signalizacijos daviklio įrangos dokumentai (kai montuojama)
2.8. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (kai montuojamas)
2.9. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai (kai atliekami suvirinimo darbai)
2.10. Dujas deginančių įrenginių įžeminimo arba elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo matavimo protokolai
2.11. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo  kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
2.12. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį
2.13. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų  kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)

3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os)
3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
3.3. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
3.4. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.

PATEIKITE DOKUMENTUS (SU VEI PAŽYMA)

Be Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos

Vartotojo sistemos požeminio (antžeminio) dujotiekio įrengimo, rekonstravimo darbai:

1. Projektinė dokumentacija
1.1. Techninis darbo projektas (suderintas)

2. Techninė dokumentacija
2.2. Dujotiekio statybos/įrengimo techninis pasas
2.3. Dujotiekio geodezinė nuotrauka M1:500  (situacijos planas, pririšimų ir siūlių schema, išilginis profilis) (PDF ir DWG formatu)
2.4. Suvirintų sujungimų protokolai
2.5. PE suvirinimo aparato patikros sertifikatas
2.6. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
2.7. Dujų slėgio reguliavimo įtaisų, spintelių techniniai pasai (kai montuojama)
2.8. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentas
2.9. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų  kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)
2.10. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį

3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os)
3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
3.3. Suvirintų sujungimų protokolai
3.4. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
3.5. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.

Vartotojo pastato dujų sistemos įrengimo/ rekonstravimo darbai:

1. Projektinė dokumentacija
1.1. Pastato dujų sistemos įrengimo projektas (suderintas)
1.2. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).

2. Techninė dokumentacija
2.1. VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (pagal taisyklių reikalavimus)
2.2. Pastato dujų sistemos statybos (įrengimo) techninis pasas
2.3. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas
2.4. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas
2.5. Paslėptų darbų aktai (kai montuojama paslėptai)
2.6. Automatinio dujų išjungimo vožtuvo (AIV) techninis pasas (kai montuojamas)
2.7. Patalpos uždujinimo signalizacijos daviklio įrangos dokumentai (kai montuojama)
2.8. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (kai montuojamas)
2.9. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai (kai atliekami suvirinimo darbai)
2.10. Dujas deginančių įrenginių įžeminimo arba elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo matavimo protokolai
2.11. Dujotiekį įrengusio rangovo darbų vadovo  kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
2.12. Dujų sistemą įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį
2.13. Techninę priežiūrą vykdančių asmenų  kvalifikaciją patvirtinančios pažymėjimų kopijos (netaikoma kai techninis prižiūrėtojas - ESO atstovas)

3. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje dokumentacija (kai vykdomi kliento prijungimo darbai)
3.1. Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje paskyra (-os)
3.2. Suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimų nuorašai
3.3. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio suvirintų siūlių schema
3.4. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.

PATEIKITE DOKUMENTUS (BE VEI PAŽYMOS)

Kliento požeminio dujotiekio sistemos ir pastato dujotiekio sistemos dokumentai turi būti pateikiami vienu metu ir PDF formatu.