Susisiekime

Dokumentų pateikimas įrengus kliento dujų sistemą

Įrengę kliento dujų sistemą ir norėdami sujungti skirstymo sistemą su kliento sistema, pateikite mums reikiamus dokumentus:

Su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma

Įrengus kliento pastato dujų sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia didesnė kaip 100 kW);
 2. Užpildytas pastato dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 •  dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas (privaloma);
 •  dūmtraukio ir vėdinimo sistemos patikros aktas (privaloma);
 •  paslėptų darbų aktas (pagal projektą);
 •  automatinio dujų išjungimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų filtro techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio išmetimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio uždarymo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (pagal projektą);
 •  uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 •  virintinų siūlių neardomos kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 •  suvirintojo pažymėjimo nuorašai (privaloma).

 3. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai;
 4. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo, bandymo dokumentai (teisės aktų numatytais atvejais);
 5. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 6. Prisijungimo sąlygos;
 7. Kliento pastate esančio dujotiekio projektas;
 8. Sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis (nebuitiniams vartotojams, turintiems 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius);
 9. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.
10. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).
11. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.
12. Atliktų įpjovos darbų paskyra-leidimas.

Įrengus kliento lauko dujotiekio sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (kai vartotojo dujų sistemoje pastatytas/rekonstruotas didelio slėgio dujotiekis);
 2. Užpildytas dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1-162 „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 • suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimo nuorašai (privaloma);
 • uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 • sujungimų protokolų originalai (privaloma);
 • dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai (privaloma).
   

 3. Kliento lauko gamtinių dujų dujotiekio kontrolinė geodezinė nuotrauka (dwg bei pdf formatu, 1:500 masteliu);
 4. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 5. Prisijungimo sąlygos;
 6. Kliento valdose esančio lauko dujotiekio projektas;
 7. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.
 8. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).
 9. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.
10. Atliktų įpjovos darbų paskyra-leidimas.

 

PATEIKITE DOKUMENTUS (SU VEI PAŽYMA)

Be Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos

Įrengus kliento pastato dujų sistemą, reikalingi dokumentai: 

 1. Užpildytas pastato dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 •  dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas (privaloma);
 •  dūmtraukio ir vėdinimo sistemos patikros aktas (privaloma);
 •  paslėptų darbų aktas (pagal projektą);
 •  automatinio dujų išjungimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų filtro techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio išmetimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio uždarymo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (pagal projektą);
 •  uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 •  virintinų siūlių neardomos kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo pažymėjimo nuorašai (privaloma).

 2. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai;
 3. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo, bandymo dokumentai (teisės aktų numatytais atvejais);
 4. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 5. Prisijungimo sąlygos;
 6. Kliento pastate esančio dujotiekio projektas;
 7. Sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis (nebuitiniams vartotojams, turintiems 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius);
 8. Rangovo profesinės civilinės atsakomybės draudimas;
 9. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.
10. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).
11. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.
12. Atliktų įpjovos darbų paskyra-leidimas.

Įrengus kliento lauko dujotiekio sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Užpildytas dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1-162 „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 • suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimo nuorašai (privaloma);
 • uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 • sujungimų protokolų originalai (privaloma);
 • dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai (privaloma).

 2. Kliento lauko gamtinių dujų dujotiekio kontrolinė geodezinė nuotrauka (grafiniu bei pdf formatu, 1:500 masteliu);
 3. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 4. Prisijungimo sąlygos;
 5. Kliento valdose esančio lauko dujotiekio projektas;
 6. Rangovo profesinės civilinės atsakomybės draudimas
 7. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.
 8. Objekto savininko rekvizitai. Priedas (atsisiųsti).
 9. Leidimas atlikti kliento dujų sistemos prijungimo darbus prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemos. Dėl leidimo išdavimo daugiau skaitykite čia.
10. Atliktų įpjovos darbų paskyra-leidimas.

 

PATEIKITE DOKUMENTUS (BE VEI PAŽYMOS)

Kliento požeminio dujotiekio sistemos ir pastato dujotiekio sistemos dokumentai turi būti pateikiami vienu metu ir PDF formatu.