Susisiekime

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis  


KAIP RENGTI IR PILDYTI?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.


 

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu [email protected] su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai ir atmintinės
Techniniai reikalavimai

1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr)

1.1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių filtrų kasečių (filtravimo elementų) techniniai reikalavimai

1.2. DSRĮr filtrų slėgio perkryčio (diferencinių) manometrų su telemetrijos davikliu, techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr

1.3. DSRĮr apsauginių išmetimo vožtuvų techniniai reikalavimai

1.4. Spintinių DSRĮr naudojamų naujai įrengiant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių skirstymo sistemas techniniai reikalavimai

1.4.1. Priedas Nr.1 DSRĮr schemos

1.4.2. Priedas Nr.2 DSRĮr pastatymo rėmų schemos

1.5. Apsauginių išmetimo vožtuvų dujų nuotėkio fiksavimo įrenginių techniniai reikalavimai

1.6. Sparnelinių sklendžių techniniai reikalavimai

2. Katodinės saugos įrenginiai (KSĮ)

2.1. Požeminių izoliuojančių movų dujotiekių sekcionavimui įrengimo schema

2.2. Spintos skirtos požeminių izoliuojančių movų matavimo kontaktams ir viršįtampių ribotuvams įrengti techniniai reikalavimai

2.3. Stacionaraus palyginamojo vario – sočiojo vario sulfato (Cu/CuSO4) elektrodo techniniai reikalavimai

2.4. Viršįtampių ribotuvo techniniai reikalavimai

2.5. Kontaktinių porų (rinklių) techniniai reikalavimai

2.6. Uždarųjų sistemų 4-20 mA srovės kalibratoriaus techniniai reikalavimai

2.7. Katodinės apsaugos įrenginių naudojamų naujai įrengiant ar rekonstruojant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių sistemas techniniai reikalavimai

2.8. Plieninio vamzdžio antikorozinei apsaugai naudojamų polimerinių lipnių juostų (butilo kaučiuko) techniniai reikalavimai

3. Dujų slėgio reguliavimo įtaisai

3.1. Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių (toliau – Spintelės) bei jų vidaus dalių naudojamų naujai įrengiant, rekonstruojant (pertvarkant) ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemą, techniniai reikalavimai

4. Dujotiekis

4.1. Polietileninių dujotiekių vamzdžių PE100 techniniai reikalavimai

4.2. Polietileninių dujotiekių vamzdžių PE100-RC (PAS 1075 1 tipas) techniniai reikalavimai

4.3. Polietileninių dujotiekių vamzdžių PE100-RC (PAS 1075 2 tipas) techniniai reikalavimai

4.4. Polietileninių dujotiekių vamzdžių PE100-RC+PP techniniai reikalavimai

4.5. Plieninių su apsaugine danga dėklų techniniai reikalavimai

4.6. Apsauginių polietileninių dėklų techniniai reikalavimai

4.7. Polietileninio dujotiekio vamzdžių jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai

4.8. Apsauginių polietileninių gofruoto vamzdžio dėklų techniniai reikalavimai

5. Dujotiekio įtaisai

5.1. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai (įdėtinės detalės)

5.2. Šaltos įpjovos uždarymo įtaisai

5.3. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai (lipdukai)

5.4. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų tvirtinimo stulpelių techniniai reikalavimai

5.5. Dujotiekio įtaisų (antžeminių uždarymo įtaisų) žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai

5.6. Dujotiekio įrenginių KSĮ žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai

5.7. Dujotiekio įrenginių DSRĮr žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai

5.8. Požeminių įvirinamų pleištinių sklendžių su plieniniais galais techniniai reikalavimai

5.9. Požeminių įvirinamų pleištinių sklendžių su PE 100 galais techniniai reikalavimai

5.10. Antžeminių įvirinamų pleištinių sklendžių su plieniniais galais techniniai reikalavimai

5.11. Antžeminių pleištinių sklendžių su flanšiniais galais techniniai reikalavimai

5.12. Požeminių įvirinamų plieninių rutulinių čiaupų techniniai reikalavimai

5.13. Požeminių įvirinamų polietileninių rutulinių čiaupų su PE 100 galais techniniai reikalavimai

5.14. Antžeminių žalvarinių rutulinių čiaupų  techniniai reikalavimai

5.15. Antžeminių įvirinamų plieninių rutulinių čiaupų techniniai reikalavimai

5.16. Prapūtimo rutulinių čiaupų techniniai reikalavimai

5.17. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai (graviruoti)

5.18. Dujotiekio įrenginių Kontrolinių matavimo kolonėlių žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai (lipdukai)

6. Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema

6.1. Dujų slėgio daviklių techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr (galioja iki 2023.02.06)

6.1. Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr slėgio davikliams (galioja nuo 2023.02.06)

6.2. Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ įrenginiams

6.3. Dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas

Įrenginių įrengimo/priėmimo atmintinės

1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr)

1.1. DSRĮr spintos ir elektros įrenginių spintų išdėstymo aptarnavimo aikštelėje atmintinė

1.2. DSRĮ konstrukcijų įžeminimo įrengimo atmintinė

1.3. Apsaugos nuo žaibo įrengimo prie DSRĮr atmintinė

 2. Katodinės saugos įrenginiai (KSĮ)

2.1. DSRĮr izoliuojančių jungčių matavimo laidų įrengimo atmintinė

2.2. KSĮ konstrukcijų įžeminimo įrengimo atmintinė

3. Dujų slėgio reguliavimo įtaisai

3.1. Dėžutės indikaciniam laidui dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelėse įrengimo atmintinė

4. Dujotiekis

4.1. Plieninio dujotiekio prijungimas prie veikiančio plieninio dujotiekio atmintinė

4.2.Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie žiedinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė 

4.3. Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie akligalinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė

4.4. Naujai statomos (įrengiamos) dujų skirstymo sistemos, polietileninio dujotiekio atšakų įrengimo (montavimo) atmintinė

4.5. Požeminio skirstomojo PE dujotiekio apsauginio dėklo sandarinimas, kai dėklas išpjaunamas ir prijungiamas naujas dujotiekio tinklas balno pagalba atmintinė

4.6. Apylankinio polietileninio dujotiekio įrengimo ir demontavimo atmintinė

4.7. Dujotiekių įrengimo projekto brėžinių sudarymo atmintinė

4.8. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo metu dangų ardymo ir atstatymo atmintinė

5. Dujotiekio įtaisai

5.1. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų įrengimo atmintinė

5.2. Apsauginio šulinėlio įrengimo atmintinė

5.3. Skirstomųjų dujotiekių indikacinio laido kontrolės punktų įtaisų įrengimo apsauginiame šulinėlyje ir kontrolės matavimų kolonėlėje atmintinė

5.4. DSRĮt ir apskaitos spintelės sutvirtinimo kojų įrengimo atmintinė

5.5. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių žymėjimo ženklų įrengimo atmintinė

5.6. Skirstomojo dujotiekio su DSRĮt privedimo prie pastato įrengimo rekonstravimo atmintinė