Susisiekime

Kliento sistemos prijungimas prie skirstymo sistemos

Kliento sistemą įrengiantys Rangovai, norėdami prijungti Kliento sistemą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos privalo gauti eksploatuojančios įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) leidimą darbams atlikti (toliau – Leidimas).

Leidimo gavimui privaloma pateikti šiuos dokumentus*:

*Leidimas išduodamas ne ilgesniam, kaip 1 mėn. laikotarpiui.

 

  • Įmonės, atliksiančios prijungimo darbus, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • Darbuotojų, atliksiančių prijungimo darbus, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • Techninį projektą;
  • Darbams atlikti naudojamos vamzdyno pragręžimo įrangos techninį pasą;
  • Kitus dokumentus ESO prašymu.

Prijungimo darbams naudojamos medžiagos turi atitikti ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą. Daugiau skaitykite čia.

Kai prijungimo darbams yra planuojamas dujų atjungimas Klientams, privalomas ESO ir Klientų informavimas. Daugiau skaitykite čia.

Dėl leidimo išdavimo kreiptis nurodytais kontaktais:

Vilnius: [email protected]  

Kaunas: [email protected]

Klaipėda: [email protected]

Šiauliai: [email protected]

Panevėžys: [email protected]

Pageidaujant, kad Kliento dujų sistemos prie skirstymo sistemos sujungimo darbus atliktų ESO, kreiptis nurodytais kontaktais:

Vilnius: [email protected]

Kaunas: [email protected]

Klaipėda: [email protected]

Šiauliai: [email protected]

Panevėžys: [email protected]