Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dokumentų pateikimas įrengus kliento dujų sistemą

Įrengę kliento dujų sistemą ir norėdami sujungti skirstymo sistemą su kliento sistema, pateikite mums reikiamus dokumentus:

Su Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma

Įrengus kliento pastato dujų sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia didesnė kaip 100 kW);
 2. Užpildytas pastato dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 •  dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas (privaloma);
 •  dūmtraukio ir vėdinimo sistemos patikros aktas (privaloma);
 •  paslėptų darbų aktas (pagal projektą);
 •  automatinio dujų išjungimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų filtro techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio išmetimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio uždarymo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (pagal projektą);
 •  uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 •  virintinų siūlių neardomos kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 •  suvirintojo pažymėjimo nuorašai (privaloma).

 3. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai;
 4. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo, bandymo dokumentai (teisės aktų numatytais atvejais);
 5. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 6. Prisijungimo sąlygos;
 7. Kliento pastate esančio dujotiekio projektas;
 8. Sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis (nebuitiniams vartotojams, turintiems 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius);
 9. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.

Įrengus kliento lauko dujotiekio sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma (kai vartotojo dujų sistemoje pastatytas/rekonstruotas didelio slėgio dujotiekis);
 2. Užpildytas dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1-162 „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 • suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimo nuorašai (privaloma);
 • uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 • sujungimų protokolų originalai (privaloma);
 • dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai (privaloma).
   

 3. Kliento lauko gamtinių dujų dujotiekio kontrolinė geodezinė nuotrauka (dwg bei pdf formatu, 1:500 masteliu);
 4. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 5. Prisijungimo sąlygos;
 6. Kliento valdose esančio lauko dujotiekio projektas;
 7. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.

 

Pateikite dokumentus (su VEI pažyma)

Be Valstybinės energetikos inspekcijos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos

Įrengus kliento pastato dujų sistemą, reikalingi dokumentai: 

 1. Užpildytas pastato dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 1-2 „Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 •  dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas (privaloma);
 •  dūmtraukio ir vėdinimo sistemos patikros aktas (privaloma);
 •  paslėptų darbų aktas (pagal projektą);
 •  automatinio dujų išjungimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų filtro techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio išmetimo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  apsauginio uždarymo vožtuvo techninis pasas (pagal projektą);
 •  dujų slėgio reguliavimo įtaiso techninis pasas (pagal projektą);
 •  uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 •  virintinų siūlių neardomos kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo pažymėjimo nuorašai (privaloma).

 2. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai;
 3. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo, bandymo dokumentai (teisės aktų numatytais atvejais);
 4. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 5. Prisijungimo sąlygos;
 6. Kliento pastate esančio dujotiekio projektas;
 7. Sutartis su eksploatavimo darbų paslaugas teikiančiais asmenimis (nebuitiniams vartotojams, turintiems 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius);
 8. Rangovo profesinės civilinės atsakomybės draudimas;
 9. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.

Įrengus kliento lauko dujotiekio sistemą, reikalingi dokumentai:

 1. Užpildytas dujotiekio statybos techninis pasas ir jo priedai pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1-162 „Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“;

Priedai:

 • suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų originalai (pagal projektą);
 • suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimo nuorašai (privaloma);
 • uždarymo įtaisų techninių pasų nuorašai (privaloma);
 • sujungimų protokolų originalai (privaloma);
 • dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai (privaloma).

 2. Kliento lauko gamtinių dujų dujotiekio kontrolinė geodezinė nuotrauka (grafiniu bei pdf formatu, 1:500 masteliu);
 3. Dujotiekio dalies rangovo, rangovo darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
 4. Prisijungimo sąlygos;
 5. Kliento valdose esančio lauko dujotiekio projektas;
 6. Rangovo profesinės civilinės atsakomybės draudimas
 7. VĮ „Registrų centro" išduoti dokumentai, pažymintys nuosavybės teisę į turtą.

 

Pateikite dokumentus (be VEI pažymos)

Kliento požeminio dujotiekio sistemos ir pastato dujotiekio sistemos dokumentai turi būti pateikiami vienu metu ir PDF formatu.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba