Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dokumentų pateikimas atlikus rangos darbus

Rangovas PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras* (nepasirašytas nei fiziniu, nei el. parašu) pateikia tik el. paštu žemiau nurodytais el. pašto adresais:

Centrinė būstinė saskaitos@eso.lt
Vilniaus regionas vilnius.saskaitos@eso.lt
Kauno regionas kaunas.saskaitos@eso.lt
Klaipėdos regionas klaipeda.saskaitos@eso.lt
Šiaulių regionas siauliai.saskaitos@eso.lt
Panevėžio regionas panevezys.saskaitos@eso.lt
Utenos regionas utena.saskaitos@eso.lt
Alytaus regionas alytus.saskaitos@eso.lt


PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas ESO atsakingas asmuo.

*Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikomas bet kokiu elektroniniu būdu: elektroniniu paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba