Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dokumentų pateikimas atlikus rangos darbus

Nuo 2017-01-01 įsigalioja pakeitimai dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos rangos būdu atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų faktūrų už šiuos rangos darbus pateikimo.

  • Atlikus naujų vartotojų prijungimo ir dujų skirstymo sistemos rekonstrukcijos, remonto, techninės priežiūros ir rangos darbus, privaloma pateikti atliktų darbų aktą (toliau ADA) ir pažymą apie rangos būdu faktiškai ir kokybiškai įvykdytų darbų vertę (F-3) (toliau pažyma), skaitmenine forma pasirašytus elektroniniu parašu; 
  • ADA ir pažymą sudaro vienas ADOC formato dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu galiojančiu elektroniniu parašu;
  • Atlikus naujų vartotojų prijungimo ir dujų skirstymo sistemos rekonstrukcijos objektų rangos darbus ADA ir pažymą reikia pateikti žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais:
Regionas El. p. adresas
Vilniaus regionas dtpvg.vilnius@eso.lt
Kauno regionas dtpvg.kaunas@eso.lt
Klaipėdos regionas dtpvg.klaipeda@eso.lt
Šiaulių regionas dtpvg.siauliai@eso.lt
Panevėžio regionas dtpvg.panevezys@eso.lt
  • Atlikus dujų skirstymo sistemos remonto ir technines priežiūros rangos darbus ADA ir pažymą reikia teikti žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais:
Regionas El. p. adresas
Vilniaus regionas dtes.vilnius@eso.lt
Kauno regionas dtes.kaunas@eso.lt
Klaipėdos regionas dtes.klaipeda@eso.lt
Šiaulių regionas dtes.siauliai@eso.lt
Panevėžio regionas dtes.panevezys@eso.lt
  • Pasirašyti elektroniniu parašu ADOC dokumentus galima Signa Web portale arba savo kompiuteryje įdiegus ADOC dokumentų formavimo, pasirašymo ir tikrinimo programinę įrangą SIGNA Desktop.
  • Rangovas PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras* (nepasirašytas nei fiziniu, nei el. parašu) pateikia tik el. paštu žemiau nurodytais el. pašto adresais:

Centrinė būstinė saskaitos@eso.lt
Vilniaus regionas vilnius.saskaitos@eso.lt
Kauno regionas kaunas.saskaitos@eso.lt
Klaipėdos regionas klaipeda.saskaitos@eso.lt
Šiaulių regionas siauliai.saskaitos@eso.lt
Panevėžio regionas panevezys.saskaitos@eso.lt
Utenos regionas utena.saskaitos@eso.lt
Alytaus regionas alytus.saskaitos@eso.lt


PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas ESO atsakingas asmuo.

*Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikomas bet kokiu elektroniniu būdu: elektroniniu paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba