Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu medziagos.irenginiai@eso.lt su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai ir atmintinės
Techniniai reikalavimai

1. Dujų slėgio daviklių techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr;

2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių filtrų kasečių (filtravimo elementų) techniniai reikalavimai;

3. DSRĮr filtrų slėgio perkryčio (diferencinių) manometrų su telemetrijos davikliu, techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr;

4. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai;

5. Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių (toliau – Spintelės) bei jų vidaus dalių naudojamų naujai įrengiant, rekonstruojant (pertvarkant) ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemą, techniniai reikalavimai.

6. DSRĮr apsauginių išmetimo vožtuvų techniniai reikalavimai;

7. Požeminių izoliuojančių movų dujotekių sekcionavimui įrengimo schema;

8. Spintos skirtos požeminių izoliuojančių movų matavimo kontaktams ir viršįtampių ribotuvams įrengti techniniai reikalavimai;

9. Stacionaraus palyginimojo vario – sočiojo vario sulfato (Cu/CuSO4) elektrodo techniniai reikalavimai;

10. Viršįtampių ribotuvo techniniai reikalavimai;

11. Kontaktinių porų (rinklių) techniniai reikalavimai;

12. Techniniai reikalavimai uždarimo įtaisams

13. Uždarųjų sistemų 4-20 mA srovės kalibratoriaus techniniai reikalavimai

14. Katodinės apsaugos įrenginių naudojamų naujai įrengiant ar rekonstruojant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių sistemas techniniai reikalavimai

14.1 Priedas Nr.1 DSRĮr schemos

14.2 Priedas Nr.2 DSRĮr pastatymo rėmų schemos

15. Spintinių DSRĮr naudojamų naujai įrengiant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių skirstymo sistemas techniniai reikalavimai

16. Polietileninių dujotiekių vamzdžių, apsauginių dėklų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai

17. Apsauginių išmetimo vožtuvų dujų nuotėkio fiksavimo įrenginių techniniai reikalavimai

18. Sparnelinių sklendžių techniniai reikalavimai

 29.10 Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ įrenginiams

 

 

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba