Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Informavimas apie planuojamą dujų srauto nutraukimą

Rangovai, atliekantys kliento dujų sistemos techninės priežiūros, rekonstravimo, remonto ar naujos sistemos prijungimo darbus, kai dujų srautas klientų sistemose nutraukiamas daugiau kaip vienam klientui, apie numatomus darbus ir dujų srauto nutraukimo laiką bei trukmę privalo informuoti klientus ir AB „Energijos skirstymo operatorių“ (ESO), trumpuoju numeriu 1804, ne vėliau kaip  prieš 5 kalendorines dienas iki darbų pradžios.

Nutraukus dujų srautą klientams ir iš anksto neinformavus nei jų, nei ESO, Bendrovė kreipsis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl teisės aktų nesilaikymo ir vartotojų teisių pažeidimų.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba