Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Informavimas apie planuojamą dujų srauto nutraukimą

Darbai atliekami Kliento dujų sistemoje

Darbai atliekami kliento dujų sistemoje:

Rangovai, atliekantys Kliento dujų sistemos techninės priežiūros, rekonstravimo, remonto ar naujos sistemos prijungimo darbus, kai dujų srautas Klientų sistemose nutraukiamas bent vienam esamam Klientui, apie numatomus darbus ir dujų srauto nutraukimo laiką bei trukmę Rangovas privalo informuoti klientus ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (Toliau – Bendrovė) , trumpuoju numeriu 1804, ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki darbų pradžios.

Nutraukus dujų srautą Klientams ir iš anksto neinformavus Bendrovės ir klientų, Bendrovė kreipsis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl teisės aktų nesilaikymo ir vartotojų teisių pažeidimų

Darbai atliekami AB "Energijos skirstymo operatorius" priklausančioje dujų skirstymo sistemoje

Rangovai atliekantys darbus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) užsakymu, kurių atlikimui reikalingas esamų Klientų atjungimas, privalo Bendrovę informuoti nustatytais terminais:

  • Remonto, defektų šalinimo ar DSRĮt montavimo/keitimo darbai. Rangovai informuoja* Bendrovę ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas + klientų informavimo terminas (5 kalendorinės dienos)1 iki darbų pradžios.
  • Naujų klientų dujų sistemų prijungimas arba Bendrovės skirstymo sistemos rekonstrukcijos darbai. Rangovai informuoja* Bendrovę ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas + klientų informavimo terminas (5 kalendorinės dienos)1 iki darbų pradžios.

Klientus informuoja Bendrovė. Rangovai darbų vykdymo vietose iškabina skelbimus laikantis Kliento informavimo terminų. Skelbimų formos suderinamos su Bendrove.

Nutraukus dujų srautą Klientams ir iš anksto neinformavus Bendrovės ir Klientų, Bendrovė privalės taikyti sutartiniuose įsipareigojimuose numatytas sankcijas.

 

* Bendrovė informuojama el. paštais pagal regionus:

Vilnius:  dujospnvilnius@eso.lt

Kaunas:  dujospnkaunas@eso.lt

Klaipėda:  dujospnklaipeda@eso.lt

Šiauliai:  dujospnsiauliai@eso.lt

Panevėžys:  dujospnpanevezys@eso.lt

 

1 Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 6 dalis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C5C33AA865C/asr

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba