Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Maksimalūs atjungimo laikai

Maksimalūs atjungimo laikai. Vykdant remonto, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus.

Maksimalūs atjungimo laikai

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba