Susisiekime

Projektų techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Kaip parengti ir pildyti?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.

Rekomendacinės įrenginių ir medžiagų kainos statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti (atnaujinta 2022.09.14)

0,4 - 35 kV įrenginių įrengimo / priėmimo atmintinės

Atmintinės
2. 10 kV kabelių spintos (VKS)

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai
0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas
0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas
0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas

ESO techniniai reikalavimai

10 - 0,4 kV tinklas
5. Galios transformatoriai

5.1 6-0,4 kV alyviniai trifaziai galios transformatoriai

5.2 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija (galioja iki 2021.05.01)

5.210-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija (galioja nuo 2021.05.01)

5.310-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai (galioja iki 2021.07.01)

5.310-0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai (galioja nuo 2021.07.01)

5.4 10-0,23 kV vienfaziai galios transformatoriai

5.5 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai su DYN11 jungimo grupe (galioja iki 2021.07.01)

5.6 6 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai

8. Kabeliai ir laidai

8.1 Kabelinės linijos

8.1.0 Elektros skirstomojo tinklo požeminių kabelių linijų žymėjimo ir ženklų įrengimo standartas

8.1.1 10 kV kabeliai popierine izoliacija, skirti kloti žemėje

8.1.2 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (Pastaba. Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose.)

8.1.3 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (galioja nuo 2021.05.03)

8.1.4 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore (galioja iki 2021.05.03)

8.1.5 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose

8.1.6, 8.1.7 Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai lir vienavieliai laidai

8.1.8 Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore (galioja iki 2021.09.01)

8.1.9 Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai

8.1.10 Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai

8.1.11, 8.1.12 Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai

8.1.13 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (Pastaba: įsigalioja 2021.05.03, į projektus reikalavimai dedami nuo 2021.02.01)

8.1.14 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje

8.1.15 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (galioja iki 2022.09.26)

8.1.15 1 kv daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (galioja nuo 2022.09.26)

8.2 Oro linijos

8.2.1 0,4 kV OL kabeliai

8.2.2 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai

8.2.3 0,4÷35 kV neizoliuoti aliumininiai su plieninių vijų šerdimi laidai

8.2.4 10 kV OL izoliuoti laidai

10. Movos

10.1 1 kV

10.1.1 ki 1 kV kabelių atšakinės movos

10.1.2 Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos

10.1.3 Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos

10.1.4 Iki 1 kV kabelių popierinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos

10.2 10 kV - 24 kV

10.2.1 12 kV IR 24 kV C tipo ekranuoti kištukiniai adapteriai (Galioja nuo 2021.02.01)

10.2.3 12 kV ir 24 kV kabelių pereinamosios movos (Galioja nuo 2021.02.01)

10.2.7 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija galinės movos

10.2.8 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija jungiamos movos

10.2.10 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos

10.2.11 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos

10.2.12 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija remontinės movos

10.2.13 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos

10.2.14 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos

10.3 Remontiniai komponentai

10.3.1 Nedegus pvalkalas kabelio remontui

10.3.2 Stiprintas apvalkalas kabelio remontui

10.3.3 Apvalkalas kabelio remontui

10.3.4 Kapos hermetizavimui

10.4 10 kV šalto ir hibridinio montavimo movos plastikiniam kabeliui

10.4.1 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo galinės movos

10.4.2 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo jungiamosios movos

10.5

10.5.1 12 kV IR 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XPLE izoliacija jungiamosios movos

10.5.2 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos

11. Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos
15.1 Betoninės  
15.1.9 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15.1.10 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15.1.11

10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais

 
15.2 Modulinės  
15.2.5

10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

 
15.2.6 Galioja iki 2019-09-20 d.10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15.2.9

Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV su dviem 1000-1600 kVA transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė

Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)

 
15.2.10 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)  
15.2.11 10/0.4 kV MODULINĖ GALINĖ SU VIENU IKI 160 kVA GALIOS TRANSFORMATORIUMI TRANSFORMATORINĖ (NEĮGILINTA)  
15.3 Požeminės  
15.3.1 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15.3.2 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė
15.4 Stulpinės  
15.4.4 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė  
15.4.5 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė  
15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos ir įtampos indikatoriai
 
15.5.2

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

 
15.5.3

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais  

 
15.5.4

Talpinių įtampos buvimo indikatorių (VPIS) be kontaktų

 
15.5.5 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų  
15.5.6 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais  
15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės
 
15.6.1

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi

15.6.2

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

15.6.3

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

 

15.6.4

Micro TSPĮ mažo gbarito transformatorinėms brėžiniai:

ABB Safering

Siemens 8DJH

Schneider Electric RM6

 

15.6.5

Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai

Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas

ESO tiekiamoms MGMTT (pagal 15.6.1 ir 15.6.2 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO ESO tiekiamoms MGMTT 2x630 kVA (pagal 15.6.3 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO tiekiamoms neįgilintoms iki 630 kVA (pagal 15.2.10 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

 
15.7 Stacionarios transformatorinės (TR)  
15.7.1 Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas
15.8 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms be ARĮ  
15.9 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms su ARĮ  
18. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
35 kV tinklas
20. Galios ir matavimų transformatoriai

20.1

20.2 10 kV kompensacinių ričių - savųjų reikmių transformatoriai (galioja nuo 2023.03.24)

20.3 10 kV dvipolis savųjų reikmių transformatorius

20.4 35 kV dvipolis savųjų reikmių transformatorius

20.5 10 kV kompensacinės ritės (galioja nuo 2023.03.24)

20.6 10 kV nulinės sekos transfomatoriai

20.7 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai (galioja nuo 2023.04.17)

20.8 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai

20.9 35 kV lauko tipo vienfazių įtampos matavimo transformatorių techniniai reikalavimai

20.10 35 kV lauko tipo vienfazių srovės matavimo transformatorių techniniai reikalavimai

20.11 35 kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai

20.12 35 kV vidaus tipo vienfaziai srovės  transformatoriai

20.13 110-10 (arba 6) kV 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

20.14 110-10-10 kV 25 ÷ 63 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

20.15 110-35-10 kV 10 ÷ 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

20.16 35-10 kV galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja iki 2021.07.01)

20.17 35/10 kV 1÷4 MVA hermetiniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja nuo 2021.07.01)

20.18 35/10 kV 6,3÷16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu (galioja nuo 2021.07.01)

20.22 10 (6) kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.23 10 (6) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.24 35 (30) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.25 35 (30) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams

20.26 Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės matavimo transformatoriams

20.27 35 kV kompensacinių ričių techniniai reikalavimai (galioja nuo 2023.03.24)

27. Narveliai
27.1

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su skyrikliu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.2 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SM-C
27.3

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SF6 dujų izoliacija (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.4 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SM-C
27.5 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV narveliai su 10-0,4 kV galios transformatoriumi SM-C
27.6 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su galios skyrikliu narveliai SM-C
27.7 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su vakuuminiu jungtuvu narveliai SM-C
27.8 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SM-C
27.9 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.10 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai su įtampos transformatorais narveliai SM-C
27.11 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su įtampos transformatoriais  
27.12 Transformatorių pastočių srt/krt (skirstomųjų punktų 10/0,4 kV galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.13 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narveliai SM-C
27.14

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SF6 dujų izoiliacija su įtampos transformatoriais (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv ivadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.15

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) uždarųjų skirstyklų 10 kV narveliai SF6 dujų izoliacija (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.16

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv SRT narvelis su galios skyrikliu arba vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.17

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių SRT-KRT (skirstomųjų punktų 10-0,4 kv galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.18

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SF6 dujų izoliacija su tarpsekcine jungtimi (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.19 35 kV įtampos talpinio tipo indikatorius
27.20

Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu

 
27.21 Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
27.22 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10/0,4 kV galios transformatoriaus narvelis su galios skyrikliu  
27.23 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.24 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.25 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narvelis  
27.26 Rekonstruotų (retrofit) ir nerekonstruotų 10 kV SP tipinės principinės ARĮ schemos  
27.27 30 kV galios transformatoriaus narvelis SF6 duju izoiliacija techniniai reikalavimai  
27.28 30 kV ivadinis narvelis SF6 duju izoiliacija su įtampos transformatoriais  
27.29 30 kV linijinis narvelis SF6 duju izoiliacija  
27.30 30 kV sekcinis kabelines jungties narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
27.31 30 kV sekcinis narvelis (-iai) SF6 duju izoiliacija (kai abi šynu sekcijos palei viena siena)  
27.32 30 kV sekcinis narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
27.33 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narvelis su savųjų reikmių transformatoriumi  
27.34

Transformatorių pastočių 35 kV įvadinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

 
27.35 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su skyrikliu  
27.36 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
27.37 Transformatorių pastočių 35 kV sekcinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
28. Relinė apsauga ir automatika
28.1 Daugiafunkciniai skaitmeninių matavimų keitikliai  
28.2 Galios transformatorių įtampos reguliatorių valdikliai  
28.3 Įtampos keitikliai (AC-DC)
28.4 Įtampos matavimo keitikliai
28.5 Kompensacinės ritės valdiklis
28.6 Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio
28.7 Relinė apsauga ir automatika transformatorių pastotėse ir skirstomuosiuose punktuose
28.8 Relinės apsaugos ir automatikos spintos
28.9 Srovės matavimo keitikliai
28.10 TP galios transformatoriaus apsaugų ir automatikos terminalas  
     
28.12 Kryptinė įžemėjimo apsaugos rėlė  
28.13 Įžemėjimo vietos 6-35 kV linijoje (kompensuotame elektros tinkle) nustatymo įtaisai
28.14 10 kV skirstyklos įrenginių optinės elektros lanko apsaugos įtaisas
28.15 Galioja nuo 2019-08-26 d. iki 2022-04-18 d Įtampos kokybės parametrų registratoriai  
28.15 Galioja nuo 2022-04-18 d. Įtampos kokybės parametrų registratoriai  
28.16 Transformatorių pastotės (skirstomojo punkto) 35, 10(6) kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai  
28.17

35 (10) kV komutacinio punkto saulės arba vėjo elektrinių prijungimui skirstyklos narvelio su vakuuminiu jungtuvu apsaugų ir automatikos terminalo techniniai reikalavimai

 
28.20 Transformatorių pastotės (SP) 30 kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalū techniniai reikalavimai  
28.21 Transformatorių pastotės su įžeminta 30 kV beutrale galios transformatoriaus apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai  
29. Valdymo sistemos
  Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-101  
  Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-104  
29.3 Ryšių ir valdymo sistemų įranga bei statinių žaibosauga ir apsauga nuo viršįtampių
29.4 Tipiniai reikalavimai radijo modeminio ryšio (RMR) įrenginiams  
29.4.1 Radijo modeminio ryšio (RMR) įrangos pasas
29.5 Galioja iki 2022-10-16 Tipiniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)  
29.5.1 Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas  
29.5.2 Galioja nuo 2023-01-01 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)  
29.5.3 Galioja nuo 2022-10-16 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai  
29.6 Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai  
29.7 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (2G/3G/4G) įrenginiai
29.7.1 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (MRMR) įrangos pasas
29.8

Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio linijoms (ŠKL) įrengti (NEGALIOJA)

29.9    
29.9.2    
29.9.3 Techniniai reikalavimai micro TSPĮ įrenginiams  
29.9.4 Techniniai reikalavimai elektros skirstomojo tinklo micro TSPĮ spintai  
29.9.5 Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ spintai  
29.9.6

Techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr micro TSPĮ antivandalinei spintai

 
29.10    
29.11 Techniniai reikalavimai technologinio duomenų tinklo (TLAN) įrengimui naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) objektuose.  
29.11.1 Reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo irangai (bendrosios paskirties komutatorius)  
29.11.2

Galioja nuo 2023-03-03 Techniniai reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius)

 
29.11.3

Galioja nuo 2023-03-03 Techniniai reikalavimai TLAN kibernetinio saugumo irangai (ugniasiene)

 
29.11.4

Galioja nuo 2023-03-03 Techniniai reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui

 
29.11.5 Reikalavimai TLAN įrangos spintai  
29.12 Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) akumuliatorių baterijoms  
29.13 Techniniai reikalavimai reklouzerių akumuliatorių baterijoms  
29.14

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam grunte HDPE (40 mm diametro) plastikiniame vamzdelyje  

 
29.15

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio

 
29.16

Reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais  atstumais, pastato viduje

 
29.17

Reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių, nedideliais atstumais, transformatorių pastotės teritorijoje

 
29.18 Reikalavimai gofruotiems, nepalaikantiems degimo apsaugos vamzdžiams  
29.19

Reikalavimai optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) MM tipo

 
29.20

Reikalavimai optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo

 
29.21

Reikalavimai Vienamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.652.D skaidulai

 
29.22 Reikalavimai Daugiamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai SC tipo  
29.23 Reikalavimai Daugiamodžiu optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai ST tipo  
29.24 Reikalavimai Poletileniniams HDPE 40 mm diametro kabelių apsaugos vamzdžiams šviesolaidžių įputimui grunte  
29.25 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio įspėjamajai juostai  
29.26 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movai  
29.27 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movų žymekliui (zondas-markeris)  
29.28 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF)  
32. Gelžbetoniniai elementai

ESO techninius reikalavimus ir PĮ 58 straipsnio 41 dalį atitinkančių gaminių sąrašas (atnaujinta 2023.03.22)

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius ir PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos ir atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę bei atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams dokumentaciją siųsti el. paštu [email protected] su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių, atitinkančių ESO techninius ir atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, sąrašą.

PĮ 58 straipsnio atitikties reikalavimai 

Deklaracija (pvz.forma)

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).