Susisiekime

Projektų techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis   


Kaip rengti ir pildyti?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.

Rekomendacinės įrenginių ir medžiagų kainos statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti (atnaujinta 2022-09-14)

0,4 - 35 kV įrenginių įrengimo / priėmimo atmintinės

Atmintinės
1. 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS)

1.1 

1.2 KOMERCINIŲ APSKAITOS SPINTŲ BEI ATVADŲ ĮŽEMINIMO VARŽA 0,4 kV OL AR OKL  

1.3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams) 

2. 10 kV kabelių spintos (VKS)

2.1 10 kV kabelių spintos (VKS)  

3. Transformatorinės

3.1 Modulinės transformatorinės 

3.2 Galios transformatorių 0,4 kV KL prisukimas

3.3 MT įžeminimo prijungimo atmintinė

3.4 0,4 kV galinių movų montavimas ant kabelių plastiko izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir kabelių spintose (KS, KAS)

3.5 Modulinė transtormatorinė. Nuogrindos įrengimas MT perimetru

3.6 Atmintinė „Sauso tipo transformatorių patalpos“ 

3.7 Nuotoliniu būdu valdomų 10/0,4 kV mažagabaričių  transformatorinių matavimo keitiklių įrengimo atmintinė

3.8 10 kV iškroviklių keitimo į viršįtampių ribotuvus montavimo atmintinė

3.9 Trumpo jungimo indikatorių 10 kV KL tinkle nuostatų parinkimo atmintinė

4. Stulpinės transformatorinės (ST)

4.1 10/0,4 kV įtampos 25 - 63 kVA galios stulpinė transformatorinė 

4.2 10/0,4 kV įtampos 100 - 400 kVA galios stulpinė transformatorinė 

4.3 10 KV SAUGIKLIŲ (OPERATYVINE LAZDA KOMUTUOJAMŲ/KEIČIAMŲ) ĮRENGIMAS ESAMOJE STULPINĖJE TRANSFORMATORINĖJE IKI 63 KVA ATMINTINĖ  

5. TP ir 35 kV EL. įrenginiai

5.1 6-35 kV kompensacinės ritės įrengimo atmintinė 

5.2 Galios transformatoriaus šynų izoliavimo sistemos įrengimas

5.3 35 kV KL užvedimas į OL

5.4 Elektros energijos kokybės analizatoriaus nustatymų atmintinė

5.5 Šviesolaidinių linijų tiesimo kartu su 10 - 35 kV kabelių linijomis atmintinė 

5.6 35 kV gelžbetoninių stiebų žymenų įrengimo atmintinė

5.7 Šviesolaidinės linijos tiesimas kartu su 10-35 kV kabelių linijomis atmintinė

5.8 A-eberle PQI-DA smart analizatoriaus nustatymų parinkimo atmintinė

 

6. 0,4 OL ir OKL, 10 kV OL

6.1 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių bloko (SZ) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.2 0,4 kV kabelio pajungimas į oro liniją su neizoliuotais laidais (OL) ar į oro kabelių liniją (OKL) 

6.3 10 kV kabelio (be skyriklio) pajungimas į oro liniją su laidais be apvalkalo (OL) ir su apvalkalu (SAX/PAS) 

6.4 10 kV oro linijų skyriklių įrengimas 

6.5 Komercinės apskaitos spintos (KAS) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.6 Vienpolių 10 kV skyriklių įrengimo atmintinė

6.7 Fazių balansavimo įrenginio montavimo ir paleidimo atmintinė

7. 0,4 – 35 kV KABELIŲ LINIJOS (KL)

1 kV daugiagyslių kabelių, skirtų kloti žemėje ir atvirame ore pralaidumai pagal LST HD 603 standartą

7.1 0,4-10 kV kabelių aktavimo atmintinė

7.2 Apsauginių vamzdžių požeminiams kabeliams klojimo instrukcija 

8. Trumpo jungimo indikatoriai

8.1 Schneider Electric Flair 23D nuostatų parinkimo atmintinė

8.2 Electro Mechanik MF-L ir Horstmann OPTO F3.0 nuostatų parinkimo atmintinė

8.3 Sipronika LOK-200 nuostatų parinkimo atmintinė

8.4 Linetroll 3100 nuostatų parinkimo atmintinė

9. Kitos atmintinės

9.1 Požeminių alyvos rezervuarų inkarinių plokščių projektavimo atmintinė 

9.2 Atmintinė metalinių gaminių ir konstrukcijų remonto dažymo darbams ir medžiagoms 

9.3 Atmintinė metalinių atramų gelžbetoninių pamatų apžiūros ir remonto darbams 

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai
0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika 

2. Statinio konstrukcijos 

0,4 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. 0,4 kV oro kabelių kabinimo ant bendrų atramų brėžiniai ir oro kabelių bei

laidų montavimo lentelės

2. Dvigrandžių atramų brėžinių ir laidų montavimo lentelės

3. Dvigrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

4. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

5. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis)

6. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis)

7. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

10 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis ) 

2. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis )

3. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. 0,4 kV oro kabelių montavimas ant 10 kV atramų 

2. Elektrotechnika. Dvigrandės atramos

3. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 1 dalis 

4. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 2 dalis 

5. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 3 dalis 

6. Statinio konstrukcijos

10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-25-63/10 

2. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-100-400/10 

3. Statinio konstrukcijos 

4. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-25-63/10 (darbo projektas su 10 kV savigesiais saugiklių mazgais) 

5. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-100-400/10 (darbo projektas su 10 kV savigesiais saugiklių mazgais)  

6. Statinio konstrukcijos (darbo projektas su 10 kV savigesiais saugiklių mazgais) 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas 

ESO techniniai reikalavimai

10 - 0,4 kV tinklas
5. Galios transformatoriai
5.1 6-0,4 kV alyviniai trifaziai galios transformatoriai  
5.2

Galioja iki 2021-05-01 d. 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija

Galioja nuo 2021-05-01 d. 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija

 
5.3

Galioja iki 2021-07-01 d. 10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai

Galioja nuo 2021-07-01 d. 10-0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai

 
5.4 10-0,23 kV vienfaziai galios transformatoriai  
5.5 Galioja iki 2021-07-01 d. 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai su DYN11 jungimo grupe  
5.6 6 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai  
8. Kabeliai ir laidai
8.1  Kabelinės linijos  
8.1.0 ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJŲ ŽYMĖJIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO STANDARTAS
8.1.1 10 kV kabeliai popierine izoliacija, skirti kloti žemėje
8.1.2 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (Pastaba. Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose.)  
8.1.3 Galioja iki 2021-05-03 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore  
8.1.4 Galioja iki 2021-05-03 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore  
8.1.5

24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose

 
8.1.6, 8.1.7 Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai lir vienavieliai laidai 
8.1.8 Galioja iki 2021-09-01 Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore
8.1.9 Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai  
8.1.10 Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai  
8.1.11, 8.1.12  Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai
8.1.13 Pastaba: įsigalioja 2021-05-03, į projektus reikalavimai dedami nuo 2021-02-01 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje  
8.1.14

24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje

 
8.1.15

Galioja iki 2022-09-26 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore

8.1.15

Pastaba: įsigalioja 2022-09-26 1 kv daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore

 
8.2  Oro linijos  
8.2.1  0,4 kV OL kabeliai
8.2.2  0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai
8.2.3 

0,4÷35 kV neizoliuoti aliumininiai su plieninių vijų šerdimi laidai

 
8.2.4  10 kV OL izoliuoti laidai
10. Movos
10.1  1 kV  
10.1.1 Iki 1 kV kabelių atšakinės movos
10.1.2 Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos
10.1.3 Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos
10.1.4 Iki 1 kV kabelių popierinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos
10.2  10 kV - 24 kV
 
10.2.1

Galioja nuo 2021-02-01 12 kV IR 24 KV C TIPO EKRANUOTI KIŠTUKINIAI ADAPTERIAI

 
10.2.3

Galioja nuo 2021-02-01 12 kV IR 24 KV KABELIŲ PEREINAMOSIOS MOVOS

 
10.2.7 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija galinės movos
10.2.8 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija jungiamos movos
10.2.10 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos
10.2.11 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos
10.2.12 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija remontinės movos
10.2.13 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos
10.2.14 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos
10.3  Remontiniai komponentai  
10.3.1 Nedegus pvalkalas kabelio remontui
10.3.2 Stiprintas apvalkalas kabelio remontui
10.3.3 Apvalkalas kabelio remontui
10.3.4 Kapos hermetizavimui
10.4 10 kV šalto ir hibridinio montavimo movos plastikiniam kabeliui  
10.4.1 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo galinės movos
10.4.2 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo jungiamosios movos
10.5    
10.5.1 12 kV IR 24 KV VIENGYSLIŲ IR TRIGYSLIŲ KABELIŲ SU XLPE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOS MOVOS  
10.5.2  24 VIENGYSLIŲ IR TRIGYSLIŲ KABELIŲ SU XLPE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS  
11. Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos
15.1 Betoninės  
15.1.9 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15.1.10 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15.1.11

10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais

 
15.2 Modulinės  
15.2.5

10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

 
15.2.6 Galioja iki 2019-09-20 d.10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15.2.9

Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV su dviem 1000-1600 kVA transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė

Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)

 
15.2.10 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15.2.11 10/0.4 kV MODULINĖ GALINĖ SU VIENU IKI 160 kVA GALIOS TRANSFORMATORIUMI TRANSFORMATORINĖ (NEĮGILINTA)  
15.3 Požeminės  
15.3.1 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15.3.2 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė
15.4 Stulpinės  
15.4.4 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė  
15.4.5 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė  
15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos ir įtampos indikatoriai
 
15.5.2

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

 
15.5.3

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais  

 
15.5.4

Talpinių įtampos buvimo indikatorių (VPIS) be kontaktų

 
15.5.5 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų  
15.5.6 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais  
15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės
 
15.6.1

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi

15.6.2

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

15.6.3

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

15.6.4

Micro TSPĮ mažo gbarito transformatorinėms brėžiniai:

ABB Safering

Siemens 8DJH

Schneider Electric RM6

 

15.6.5

Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai

Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas

ESO tiekiamoms MGMTT (pagal 15.6.1 ir 15.6.2 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO ESO tiekiamoms MGMTT 2x630 kVA (pagal 15.6.3 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO tiekiamoms neįgilintoms iki 630 kVA (pagal 15.2.10 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

 
15.7 Stacionarios transformatorinės (TR)  
15.7.1 Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas
15.8 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms be ARĮ  
15.9 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms su ARĮ  
18. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
35 kV tinklas
20. Galios ir matavimų transformatoriai
20.1    
20.2 10 kV kompensacinių ričių - savųjų reikmių transformatoriai  
20.3

10 kV dvipolis savųjų reikmių transformatorius

 
20.4

35 kV dvipolis savųjų reikmių transformatorius

 
20.5 10 kV kompensacinės ritės  
20.6 10 kV nulinės sekos transfomatoriai  
20.7 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai  
20.8 10 (6) kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai  
20.9 35 kV lauko tipo vienfaziai  įtampos transformatoriai
20.10. 35 kV lauko tipo vienfaziai srovės  transformatoriai
20.11 35 kV vidaus tipo vienfaziai  įtampos transformatoriai
20.12 35 kV vidaus tipo vienfaziai srovės  transformatoriai
20.13 110-10 (arba 6) kV 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.14 110-10-10 kV 25 ÷ 63 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.15 110-35-10 kV 10 ÷ 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.16

Galioja iki 2021-07-01 d. 35-10 kV galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

 
20.17

Galioja nuo 2021-07-01 d. 35/10 kV 1÷4 MVA hermetiniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

 
20.18 Galioja nuo 2021-07-01 d. 35/10 kV 6,3÷16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu  
20.22 10 (6) kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.23 10 (6) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.24 35 (30) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.25 35 (30) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.26 Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės matavimo transformatoriams  
27. Narveliai
27.1

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su skyrikliu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.2 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SM-C
27.3

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SF6 dujų izoliacija (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.4 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SM-C
27.5 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV narveliai su 10-0,4 kV galios transformatoriumi SM-C
27.6 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su galios skyrikliu narveliai SM-C
27.7 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su vakuuminiu jungtuvu narveliai SM-C
27.8 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SM-C
27.9 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.10 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai su įtampos transformatorais narveliai SM-C
27.11 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekcinis narvelis su įtampos transformatoriais  
27.12 Transformatorių pastočių srt/krt (skirstomųjų punktų 10/0,4 kV galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.13 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narveliai SM-C
27.14

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SF6 dujų izoiliacija su įtampos transformatoriais (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv ivadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.15

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) uždarųjų skirstyklų 10 kV narveliai SF6 dujų izoliacija (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama ne vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.16

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv SRT narvelis su galios skyrikliu arba vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.17

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių SRT-KRT (skirstomųjų punktų 10-0,4 kv galios transformatoriaus) narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.18

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SF6 dujų izoliacija su tarpsekcine jungtimi (galioja iki 2022.08.15)

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kv sekcinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu SF6 arba kieta izoliacija (kai montuojama vienoje eilėje) (galioja nuo 2022.08.16)

 
27.19 35 kV įtampos talpinio tipo indikatorius
27.20

Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu

 
27.21 Komutacinio punkto 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
27.22 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10/0,4 kV galios transformatoriaus narvelis su galios skyrikliu  
27.23 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.24 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadinis narvelis su vakuuminiu jungtuvu  
27.25 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narvelis  
27.26 Rekonstruotų (retrofit) ir nerekonstruotų 10 kV SP tipinės principinės ARĮ schemos  
27.27 30 kV galios transformatoriaus narvelis SF6 duju izoiliacija techniniai reikalavimai  
27.28 30 kV ivadinis narvelis SF6 duju izoiliacija su įtampos transformatoriais  
27.29 30 kV linijinis narvelis SF6 duju izoiliacija  
27.30 30 kV sekcinis kabelines jungties narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
27.31 30 kV sekcinis narvelis (-iai) SF6 duju izoiliacija (kai abi šynu sekcijos palei viena siena)  
27.32 30 kV sekcinis narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
27.33 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narvelis su savųjų reikmių transformatoriumi  
27.34

Transformatorių pastočių 35 kV įvadinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu

 
27.35 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su skyrikliu  
27.36 Transformatorių pastočių 35 kV linijinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
27.37 Transformatorių pastočių 35 kV sekcinis narvelis SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu  
28. Relinė apsauga ir automatika
28.1 Daugiafunkciniai skaitmeninių matavimų keitikliai  
28.2 Galios transformatorių įtampos reguliatorių valdikliai  
28.3 Įtampos keitikliai (AC-DC)
28.4 Įtampos matavimo keitikliai
28.5 Kompensacinės ritės valdiklis
28.6 Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio
28.7 Relinė apsauga ir automatika transformatorių pastotėse ir skirstomuosiuose punktuose
28.8 Relinės apsaugos ir automatikos spintos
28.9 Srovės matavimo keitikliai
28.10 TP galios transformatoriaus apsaugų ir automatikos terminalas  
     
28.12 Kryptinė įžemėjimo apsaugos rėlė  
28.13 Įžemėjimo vietos 6-35 kV linijoje (kompensuotame elektros tinkle) nustatymo įtaisai
28.14 10 kV skirstyklos įrenginių optinės elektros lanko apsaugos įtaisas
28.15 Galioja nuo 2019-08-26 d. iki 2022-04-18 d Įtampos kokybės parametrų registratoriai  
28.15 Galioja nuo 2022-04-18 d. Įtampos kokybės parametrų registratoriai  
28.16 Transformatorių pastotės (skirstomojo punkto) 35, 10(6) kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai  
28.17

35 (10) kV komutacinio punkto saulės arba vėjo elektrinių prijungimui skirstyklos narvelio su vakuuminiu jungtuvu apsaugų ir automatikos terminalo techniniai reikalavimai

 
28.20 Transformatorių pastotės (SP) 30 kV skirstyklos narvelių apsaugų ir automatikos terminalū techniniai reikalavimai  
28.21 Transformatorių pastotės su įžeminta 30 kV beutrale galios transformatoriaus apsaugų ir automatikos terminalų techniniai reikalavimai  
29. Valdymo sistemos
  Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-101  
  Nuotolinio valdymo irenginiuose ir sistemose informacijos perdavimo protokolų naudojimas pagal LST EN 60870-5-104  
29.3 Ryšių ir valdymo sistemų įranga bei statinių žaibosauga ir apsauga nuo viršįtampių
29.4 Tipiniai reikalavimai radijo modeminio ryšio (RMR) įrenginiams  
29.4.1 Radijo modeminio ryšio (RMR) įrangos pasas
29.5 Galioja iki 2022-10-16 Tipiniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)  
29.5.1 Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas  
29.5.2 Galioja nuo 2023-01-01 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)  
29.5.3 Galioja nuo 2022-10-16 Techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (TSPĮ) spintai  
29.6 Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų tipiniai sąrašai  
29.7 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (2G/3G/4G) įrenginiai
29.7.1 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (MRMR) įrangos pasas
29.8

Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio linijoms (ŠKL) įrengti (NEGALIOJA)

29.9 Tipiniai techniniai reikalavimai MICRO TSPĮ įrenginiams (LAIKINI)  
29.9.1    
29.9.2    
29.10 Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ įrenginiams  
29.11 Techniniai reikalavimai technologinio duomenų tinklo (TLAN) įrengimui naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) objektuose.  
29.11.1 Reikalavimai TLAN bendrosios paskirties komutavimo irangai (bendrosios paskirties komutatorius)  
29.11.2 Reikalavimai MRA TLAN komutavimo įrangai (komutatorius)  
29.11.3 Reikalavimai TLAN kibernetinio saugumo įrangai (ugniasiene)  
29.11.4 Reikalavimai TLAN laiko sinchronizavimo įrenginiui (ANGL. GPS - NTP TIME SERVER WITH LAN INTERFACE)  
29.11.5 Reikalavimai TLAN įrangos spintai  
29.12 Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) akumuliatorių baterijoms  
29.13 Techniniai reikalavimai reklouzerių akumuliatorių baterijoms  
29.14

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam grunte HDPE (40 mm diametro) plastikiniame vamzdelyje  

 
29.15

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio

 
29.16

Reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais  atstumais, pastato viduje

 
29.17

Reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių, nedideliais atstumais, transformatorių pastotės teritorijoje

 
29.18 Reikalavimai gofruotiems, nepalaikantiems degimo apsaugos vamzdžiams  
29.19

Reikalavimai optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) MM tipo

 
29.20

Reikalavimai optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo

 
29.21

Reikalavimai Vienamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.652.D skaidulai

 
29.22 Reikalavimai Daugiamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai SC tipo  
29.23 Reikalavimai Daugiamodžiu optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai ST tipo  
29.24 Reikalavimai Poletileniniams HDPE 40 mm diametro kabelių apsaugos vamzdžiams šviesolaidžių įputimui grunte  
29.25 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio įspėjamajai juostai  
29.26 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movai  
29.27 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movų žymekliui (zondas-markeris)  
29.28 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF)  
32. Gelžbetoniniai elementai

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu [email protected] su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Maloniai prašome teikti pasiūlymus dėl medžiagų ir įrenginių įtraukimo į sąrašą tik tų pozicijų, kurios jau įtrauktos į sąrašą. Sąrašas nuolatos atnaujinamas naujomis pozicijomis.