Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Projektų techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis   


Kaip rengti ir pildyti?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.

Rekomendacinės įrenginių ir medžiagų kainos statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti

0,4 - 10 kV įrenginių įrengimo / priėmimo atmintinės

Atmintinės
1. 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS)

1.1 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS) 

1.2 KOMERCINIŲ APSKAITOS SPINTŲ BEI ATVADŲ ĮŽEMINIMO VARŽA 0,4 kV OL AR OKL  

1.3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams) 

 

2. 10 kV kabelių spintos (VKS)

2.1 10 kV kabelių spintos (VKS)  

3. Transformatorinės

3.1 Modulinės transformatorinės 

3.2 Galios transformatorių 0,4 kV KL prisukimas

3.3 MT įžeminimo prijungimo atmintinė

3.4 0,4 kV galinių movų montavimas ant kabelių plastiko izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir kabelių spintose (KS, KAS)

3.5 Modulinė transtormatorinė. Nuogrindos įrengimas MT perimetru

3.6 Atmintinė „Sauso tipo transformatorių patalpos“ 

3.7 Nuotoliniu būdu valdomų 10/0,4 kV mažagabaričių  transformatorinių matavimo keitiklių įrengimo atmintinė

3.8 10 kV iškroviklių keitimo į viršįtampių ribotuvus montavimo atmintinė

3.9 Trumpo jungimo indikatorių 10 kV KL tinkle nuostatų parinkimo atmintinė

4. Stulpinės transformatorinės (ST)

4.1 10/0,4 kV įtampos 25 - 63 kVA galios stulpinė transformatorinė 

4.2 10/0,4 kV įtampos 100 - 400 kVA galios stulpinė transformatorinė 

4.3 10 KV SAUGIKLIŲ (OPERATYNE LAZDA KOMUTUOJAMŲ/KEIČIAMŲ) ĮRENGIMAS ESAMOJE STULPINĖJE TRANSFORMATORINĖJE IKI 63 KVA ATMINTINĖ  

5. TP ir 35 kV EL. įrenginiai

5.1 6-35 kV kompensacinės ritės įrengimo atmintinė 

5.2 Galios transformatoriaus šynų izoliavimo sistemos įrengimas

5.3 35 kV KL užvedimas į OL

5.4 Elektros energijos kokybės analizatoriaus nustatymų atmintinė

5.5 Šviesolaidinių linijų tiesimo kartu su 10 - 35 kV kabelių linijomis atmintinė 

5.6 35 kV gelžbetoninių stiebų žymenų įrengimo atmintinė

5.7 Šviesolaidinės linijos tiesimas kartu su 10-35 kV kabelių linijomis atmintinė

5.8 A-eberle PQI-DA smart analizatoriaus nustatymų parinkimo atmintinė

 

6. 0,4 OL ir OKL, 10 kV OL

6.1 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių bloko (SZ) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.2 0,4 kV kabelio pajungimas į oro liniją su neizoliuotais laidais (OL) ar į oro kabelių liniją (OKL) 

6.3 10 kV kabelio (be skyriklio) pajungimas į oro liniją su laidais be apvalkalo (OL) ir su apvalkalu (SAX/PAS) 

6.4 10 kV oro linijų skyriklių įrengimas 

6.5 Komercinės apskaitos spintos (KAS) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.6 Vienpolių 10 kV skyriklių įrengimo atmintinė

6.7 Fazių balansavimo įrenginio montavimo ir paleidimo atmintinė

7. 0,4 – 35 kV KABELIŲ LINIJOS (KL)

7.1 0,4-10 kV kabelių aktavimo atmintinė

7.2 Apsauginių vamzdžių požeminiams kabeliams klojimo instrukcija 

8. Trumpo jungimo indikatoriai

8.1 Schneider Electric Flair 23D nuostatų parinkimo atmintinė

8.2 Electro Mechanik MF-L ir Horstmann OPTO F3.0 nuostatų parinkimo atmintinė

8.3 Sipronika LOK-200 nuostatų parinkimo atmintinė

8.4 Linetroll 3100 nuostatų parinkimo atmintinė

9. Kitos atmintinės

9.1 Požeminių alyvos rezervuarų inkarinių plokščių projektavimo atmintinė 

9.2 Atmintinė metalinių gaminių ir konstrukcijų remonto dažymo darbams ir medžiagoms 

9.3 Atmintinė metalinių atramų gelžbetoninių pamatų apžiūros ir remonto darbams 

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai
0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika 

2. Statinio konstrukcijos 

0,4 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. 0,4 kV oro kabelių kabinimo ant bendrų atramų brėžiniai ir oro kabelių bei

laidų montavimo lentelės

2. Dvigrandžių atramų brėžinių ir laidų montavimo lentelės

3. Dvigrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

4. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

5. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis)

6. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis)

7. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

10 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis ) 

2. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis )

3. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. 0,4 kV oro kabelių montavimas ant 10 kV atramų 

2. Elektrotechnika. Dvigrandės atramos

3. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 1 dalis 

4. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 2 dalis 

5. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 3 dalis 

6. Statinio konstrukcijos

10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-25-63/10 

2. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-100-400/10  

3. Statinio konstrukcijos 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas 

ESO techniniai reikalavimai

10 - 0,4 kV tinklas
2. VKS, 0.4 kV KS, KAS, SD, įtampos kokybę gerinantys įrenginiai
2.1

1) Galioja iki 2018-09-03 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

2) Galioja iki 2018-10-30 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

 

2.2

1) Galioja iki 2018-09-03 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

2) Galioja iki 2018-10-30 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

 

2.3

1) Galioja iki 2018-10-02 d. 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų 

2) Galioja nuo 2018-10-02 d. 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų 

 

2.4

1) Galioja iki 2018-09-03 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

2) Galioja iki 2018-10-30 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

 
2.5 0,4 kV sekcinės dėžės su 6-63 A automatiniais jungikliais
2.6 10 kV kabelių spintos be komutacinių įrenginių
2.7 10 kV kabelių spintos su komutaciniais įrenginiais
2.13 Vidutinės 6-10 kV įtampos komutavimo punktas (KP) vartotojų prijungimui (generacijai neskirta)  
2.8 0,4 kV kabelių spintos (plastikas) be apskaitos prietaisų 
2.9 0,4 kV kabelių spintos (plastikas) su apskaitos prietaisais 
2.10 Įvadinės apskaitos spintos (plastikas) skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti 
2.11 0,4 kV oro linijoje montuojamas apkrovų balansavimo įrenginys  
2.12 0,23 kV oro linijoje montuojamas vienfazis įtampos reguliatorius  
5. Galios transformatoriai
5.1 6-0,4 kV alyviniai trifaziai galios transformatoriai  
5.2

Galioja iki 2021-05-01 d. 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija

Galioja nuo 2021-05-01 d. 10-0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija

 
5.3

Galioja iki 2021-07-01 d. 10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai

Galioja nuo 2021-07-01 d. 10-0,4 kV alyviniai galios transformatoriai

 
5.4 10-0,23 kV vienfaziai galios transformatoriai  
5.5 Galioja iki 2021-07-01 d. 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai su DYN11 jungimo grupe  
8. Kabeliai ir laidai
8.1  Kabelinės linijos  
8.1.0 ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJŲ ŽYMĖJIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO STANDARTAS
8.1.1 10 kV kabeliai popierine izoliacija, skirti kloti žemėje
8.1.2 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (Pastaba. Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose.)  
8.1.3 Galioja iki 2021-05-03 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore  
8.1.4 Galioja iki 2021-05-03 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore  
8.1.5 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose   
8.1.6, 8.1.7 Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai lir vienavieliai laidai 
8.1.8 Galioja iki 2021-09-01 Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore
8.1.9 Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai  
8.1.10 Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai  
8.1.11, 8.1.12  Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai
8.1.13 Pastaba: įsigalioja 2021-05-03, į projektus reikalavimai dedami nuo 2021-02-01 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje  
8.1.14 Pastaba: įsigalioja 2021-05-03, į projektus reikalavimai dedami nuo 2021-02-01 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje  
8.1.15

Pastaba: įsigalioja 2021-08-06 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore

8.2  Oro linijos  
8.2.1  0,4 kV OL kabeliai
8.2.2  0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai
8.2.3 

0,4÷35 kV neizoliuoti aliumininiai su plieninių vijų šerdimi laidai

 
8.2.4  10 kV OL izoliuoti laidai
10. Movos
10.1  1 kV  
10.1.1 Iki 1 kV kabelių atšakinės movos
10.1.2 Iki 1 kV kabelių pereinamosios movos
10.1.3 Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos
10.1.4 Iki 1 kV kabelių popierinė izoliacija, galinės ir jungiamosios movos
10.2  10 kV - 24 kV
 
10.2.13 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos
10.2.1

Galioja iki 2021-02-01 10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos

Galioja nuo 2021-02-01 12 kV IR 24 KV C TIPO EKRANUOTI KIŠTUKINIAI ADAPTERIAI

 
10.2.3

Galioja iki 2021-02-01 10 kV kabelių pereinamos movos

Galioja nuo 2021-02-01 12 kV IR 24 KV KABELIŲ PEREINAMOSIOS MOVOS

 
10.2.7 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija galinės movos
10.2.8 10 kV trigyslių kabelių popierine izoliacija jungiamos movos
10.2.10 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos
10.2.11 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamos movos
10.2.14 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos
10.2.12 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija remontinės movos
10.5.1 12 kV IR 24 KV VIENGYSLIŲ IR TRIGYSLIŲ KABELIŲ SU XLPE IZOLIACIJA JUNGIAMOSIOS MOVOS  
10.5.2 24 VIENGYSLIŲ IR TRIGYSLIŲ KABELIŲ SU XLPE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS  
10.3  Remontiniai komponentai  
10.3.1 Nedegus pvalkalas kabelio remontui
10.3.2 Stiprintas apvalkalas kabelio remontui
10.3.3 Apvalkalas kabelio remontui
10.3.4 Kapos hermetizavimui
10.4 10 kV šalto ir hibridinio montavimo movos plastikiniam kabeliui  
10.4.1 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo galinės movos
10.4.2 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija šalto arba hibridinio montavimo jungiamosios movos
11. Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos
15.1 Betoninės  
15.1.9 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15.1.10 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15.1.11

Galioja nuo 2019-08-26 d. 10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais

 
15.2 Modulinės  
15.2.5

10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

 
15.2.6 Galioja iki 2019-09-20 d.10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15.2.9

Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV su dviem 1000-1600 kVA transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė

Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)

 
15.2.10 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15.2.11 10/0.4 kV MODULINĖ GALINĖ SU VIENU IKI 160 kVA GALIOS TRANSFORMATORIUMI TRANSFORMATORINĖ (NEĮGILINTA)  
15.3 Požeminės  
15.3.1 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15.3.2 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė
15.4 Stulpinės  
15.4.4 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.4.5 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos ir įtampos indikatoriai
 
15.5.2

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

 
15.5.3

10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais  

 
15.5.4

Talpinių įtampos buvimo indikatorių (VPIS) be kontaktų

 
15.5.5 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų  
15.5.6 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais  
15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės
 
15.6.1

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi

15.6.2

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

15.6.3

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

15.6.4

Micro TSPĮ mažo gbarito transformatorinėms brėžiniai:

ABB Safering

Siemens 8DJH

Schneider Electric RM6

 

15.6.5

ESO tiekiamoms MGMTT (pagal 15.6.1 ir 15.6.2 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO ESO tiekiamoms MGMTT 2x630 kVA (pagal 15.6.3 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

ESO tiekiamoms neįgilintoms iki 630 kVA (pagal 15.2.10 techninius reikalavimus) Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašai

 
15.7 Stacionarios transformatorinės (TR)  
15.7.1 Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas
15.8 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms be ARĮ  
15.9 Savųjų reikmių skydas naujai statomoms transformatorinėms su ARĮ  
18. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
35 kV tinklas
20. Galios ir matavimų transformatoriai
20.1 6 kV vidaus tipo vienfaziai srovės transformatoriai
20.2 10 kV kompensacinių ričių - savųjų reikmių transformatoriai  
 
20.4 6 kV vidaus tipo vienfaziai  itampos transformatoriai
20.5 10 kV kompensacinės ritės  
20.6 10 kV nulinės sekos transfomatoriai  
20.7 10 kV vidaus tipo vienfaziai  įtampos transformatoriai
20.8 10 kV vidaus tipo vienfaziai srovės  transformatoriai
20.9 35 kV lauko tipo vienfaziai  įtampos transformatoriai
20.10. 35 kV lauko tipo vienfaziai srovės  transformatoriai
20.11 35 kV vidaus tipo vienfaziai  įtampos transformatoriai
20.12 35 kV vidaus tipo vienfaziai srovės  transformatoriai
20.13 Galioja iki 2021-07-01 d. 110-10 (arba 6) kV 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.14 Galioja iki 2021-07-01 d. 110-10-10 kV 25 ÷ 63 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.15 Galioja iki 2021-07-01 d. 110-35-10 kV 10 ÷ 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu
20.16

Galioja iki 2021-07-01 d. 35-10 kV galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

 
20.17

Galioja nuo 2021-07-01 d. 35/10 kV 1÷4 MVA hermetiniai galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

 
20.18 Galioja nuo 2021-07-01 d. 35/10 kV 6,3÷16 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu  
20.19 Galioja nuo 2021-07-01 d. 110/10 (arba 6) kV 6,3÷25 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu  
20.20 Galioja nuo 2021-07-01 d. 110/10/10 kV 25÷63 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu  
20.21 Galioja nuo 2021-07-01 d. 110/35/10 kV 10÷40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu  
20.22 10 (6) kV vidaus tipo vienfazių įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.23 10 (6) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.24 35 (30) kV vidaus tipo vienfaziai įtampos transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
20.25 35 (30) kV vidaus tipo srovės transformatoriai skirti SF6 dujų izoliacijos narveliams
 
27. Narveliai
     
27.2 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SM-C
27.3 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SF6 dujų izoliacija
27.4 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SM-C
27.5 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV narveliai su 10-0,4 kV galios transformatoriumi SM-C
27.6 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su galios skyrikliu narveliai SM-C
27.7 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su vakuuminiu jungtuvu narveliai SM-C
27.8 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SM-C
27.9 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai
27.10 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai su įtampos transformatorais narveliai SM-C
27.11 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai su įtampos transformatoriais
27.12 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narveliai su vakuuminiu jungtuvu
27.13 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narveliai SM-C
27.14 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SF6 dujų izoiliacija su įtampos transformatoriais
27.15 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) uždarųjų skirstyklų 10 kV narveliai SF6 dujų izoliacija
27.16 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu
27.17 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu
27.18 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SF6 dujų izoliacija su tarpsekcine jungtimi
27.19 35 kV įtampos talpinio tipo indikatorius
27.20 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV sekciniai narveliai su įtampos transformatoriais
27.21 Transformatorių pastotės (skirtomojo punkto) 10kV savųjų reikmių transformatoriaus narveliai su vakuuminiu jungtuvu
27.22 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV savųjų reikmių transformatorių narveliai su galios skyrikliu
27.23 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV linijiniai narveliai
27.24 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV įvadiniai narveliai
27.25 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV įtampos transformatorių narveliai
27.26 Rekonstruotų (retrofit) ir nerekonstruotų 10 kV SP tipinės principinės ARĮ schemos  
27.27 30 kV galios transformatoriaus narvelis SF6 duju izoiliacija techniniai reikalavimai  
27.28 30 kV ivadinis narvelis SF6 duju izoiliacija su įtampos transformatoriais  
27.29 30 kV linijinis narvelis SF6 duju izoiliacija  
27.30 30 kV sekcinis kabelines jungties narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
27.31 27.31 30 kV sekcinis narvelis (-iai) SF6 duju izoiliacija (kai abi synu sekcijos palei viena siena)  
27.32 27.32 30 kV sekcinis narvelis SF6 duju izoiliacija (kai narveliai montuojami ne vienoje eileje)  
28. Relinė apsauga ir automatika
29. Valdymo sistemos
29.1 Nuotolinio valdymo įrenginių ir sistemų perdavimo protokolų įdiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standartą
29.2 Nuotolinio valdymo irenginiu ir sistemu perdavimo protokolu idiegimas AB LESTO pagal LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) standartą
29.3 Ryšių ir valdymo sistemų įranga bei statinių žaibosauga ir apsauga nuo viršįtampių
29.4 Tipiniai reikalavimai radijo modeminio ryšio (RMR) įrenginiams  
29.4.1 Radijo modeminio ryšio (RMR) įrangos pasas
29.5 Tipiniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginiams (TSPĮ)
29.5.1 Valdymo sistemų signalų sąrašo šablonas  
29.6 Informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų sąrašai  
29.7 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (2G/3G/4G) įrenginiai
29.7.1 Mobiliojo radijo modeminio ryšio (MRMR) įrangos pasas
29.8

 Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio linijoms (ŠKL) įrengti (NEGALIOJA)

29.9 Tipiniai techniniai reikalavimai MICRO TSPĮ įrenginiams (NEGALIOJA)
29.9.1 Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašas  
29.9.2 Dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas  
29.10 Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ įrenginiams  
29.11 Techniniai reikalavimai technologinio duomenų tinklo (TLAN) įrengimui naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) objektuose.  
29.12 Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS) akumuliatorių baterijoms  
29.13 Techniniai reikalavimai reklouzerių akumuliatorių baterijoms  
29.14

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam grunte HDPE (40 mm diametro) plastikiniame vamzdelyje  

 
29.15

Reikalavimai lauko tipo šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam į ryšio kanalizaciją (RKKS) be apsauginio vamzdelio

 
29.16

Reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais  atstumais, pastato viduje

 
29.17

Reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių, nedideliais atstumais, transformatorių pastotės teritorijoje

 
29.18 Reikalavimai gofruotiems, nepalaikantiems degimo apsaugos vamzdžiams  
29.19

Reikalavimai optinėms daugiamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) MM tipo

 
29.20

Reikalavimai optinėms vienamodėms jungtims paskirstymo įrenginiuose  (“pigtail”) SM tipo

 
29.21

Reikalavimai Vienamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.652.D skaidulai

 
29.22 Reikalavimai Daugiamodžių optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai SC tipo  
29.23 Reikalavimai Daugiamodžiu optinių jungčių adapteriui ITU-T G.651.1 skaidulai ST tipo  
29.24 Reikalavimai Poletileniniams HDPE 40 mm diametro kabelių apsaugos vamzdžiams šviesolaidžių įputimui grunte  
29.25 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio įspėjamajai juostai  
29.26 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movai  
29.27 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio movų žymekliui (zondas-markeris)  
29.28 Reikalavimai Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF)  
32. Gelžbetoniniai elementai

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu medziagos.irenginiai@eso.lt su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Maloniai prašome teikti pasiūlymus dėl medžiagų ir įrenginių įtraukimo į sąrašą tik tų pozicijų, kurios jau įtrauktos į sąrašą. Sąrašas nuolatos atnaujinamas naujomis pozicijomis.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba