Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Projektų techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis   


Kaip rengti ir pildyti?

Rekomendacinės įrenginių kainos statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.

0,4 - 10 kV įrenginių įrengimo / priėmimo atmintinės

Atmintinės
1. 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS)

1.1 0,4 kV kabelių spintos (KS, KAS) 

 

1.2 KOMERCINIŲ APSKAITOS SPINTŲ BEI ATVADŲ ĮŽEMINIMO VARŽA 0,4 kV OL AR OKL  

2. 10 kV kabelių spintos (VKS)

2.1 10 kV kabelių spintos (VKS)  

3. Transformatorinės

3.1. Modulinės transformatorinės 

3.2. Galios transformatorių 0,4 kV KL prisukimas

3.3. MT įžeminimo prijungimo atmintinė

3.4. 0,4 kV galinių movų montavimas ant kabelių plastiko izoliacija 10/0,4 kV transformatorinėse ir kabelių spintose (KS, KAS)

3.5. Modulinė transtormatorinė. Nuogrindos įrengimas MT perimetru

3.6. Atmintinė „Sauso tipo transformatorių patalpos“ 

4. Stulpinės transformatorinės (ST)

4.1. 10/0,4 kV įtampos 25 - 63 kVA galios stulpinė transformatorinė 

4.2. 10/0,4 kV įtampos 100 - 400 kVA galios stulpinė transformatorinė 

5. TP ir 35 kV EL. įrenginiai

5.1. 10kV kompensacinė ritė 

5.2. Galios transformatoriaus šynų izoliavimo sistemos įrengimas

5.3. 35 kV KL užvedimas į OL

5.4. Elektros energijos kokybės analizatoriaus nustatymų atmintinė

5.5 Šviesolaidinių linijų tiesimo kartu su 10 - 35 kV kabelių linijomis atmintinė 

 

6. 0,4 OL ir OKL, 10 kV OL

6.1. 0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių bloko (SZ) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.2. 0,4 kV kabelio pajungimas į oro liniją su neizoliuotais laidais (OL) ar į oro kabelių liniją (OKL) 

6.3. 10 kV kabelio (be skyriklio) pajungimas į oro liniją su laidais be apvalkalo (OL) ir su apvalkalu (SAX/PAS) 

6.4. 10 kV oro linijų skyriklių įrengimas 

6.5. Komercinės apskaitos spintos (KAS) montavimas ant gelžbetoninių stiebų 

6.6. Vienpolių 10 kV skyriklių įrengimo atmintinė

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai

ESO 0,4 - 10 kV tipinių projektų albumai
0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika 

2. Statinio konstrukcijos 

0,4 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. 0,4 kV oro kabelių kabinimo ant bendrų atramų brėžiniai ir oro kabelių bei

laidų montavimo lentelės

2. Dvigrandžių atramų brėžinių ir laidų montavimo lentelės

3. Dvigrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

4. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

5. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis)

6. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis)

7. Viengrandžių atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės. Laidų įlinkių lentelės

10 kV oro linijos neizoliuotais laidais gelžbetoninės atramos

1. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (1 dalis ) 

2. Atramų brėžiniai ir laidų montavimo lentelės (2 dalis )

3. Metalo konstrukcijos ir gelžbetoninis rygelis

10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. 0,4 kV oro kabelių montavimas ant 10 kV atramų 

2. Elektrotechnika. Dvigrandės atramos

3. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 1 dalis 

 

4. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 2 dalis 

5. Elektrotechnika. Viengrandės atramos 3 dalis 

6. Statinio konstrukcijos

10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinis projektas

1. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-25-63/10 

2. Elektrotechnika. Transformatorinė ST-100-400/10  

3. Statinio konstrukcijos 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos spintos keitimo tipinis projektas 

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas

0,4kV kabelinės komercinės apskaitos sumontavimas įsipjaunant į esamą kabelinę liniją tipinis projektas 

ESO techniniai reikalavimai

10 - 0,4 kV tinklas
2. VKS, 0.4 kV KS, KAS, SD, įtampos kokybę gerinantys įrenginiai
2.1

1) Galioja iki 2018-09-03 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

2) Galioja iki 2018-10-30 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti.

 

2.2

1) Galioja iki 2018-09-03 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

2) Galioja iki 2018-10-30 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. Įvadinės apskaitos spintos skirtos vienfaziams apskaitos prietaisams įrengti.

 

2.3

1) Galioja iki 2018-10-02 d. 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų 

2) Galioja nuo 2018-10-02 d. 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų 

 

2.4

1) Galioja iki 2018-09-03 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

2) Galioja iki 2018-10-30 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

3) Galioja nuo 2018-10-30 d. 0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais

 
2.5 0,4 kV sekcinės dėžės su 6-63 A automatiniais jungikliais
2.6 10 kV kabelių spintos be komutacinių įrenginių
2.7 10 kV kabelių spintos su komutaciniais įrenginiais
2.13 Vidutinės 6-10 kV įtampos komutavimo punktas (KP)  
2.8 0,4 kV kabelių spintos (plastikas) be apskaitos prietaisų 
2.9 0,4 kV kabelių spintos (plastikas) su apskaitos prietaisais 
2.10 Įvadinės apskaitos spintos (plastikas) skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti 
2.11 0,4 kV oro linijoje montuojamas apkrovų balansavimo įrenginys  
2.12 0,23 kV oro linijoje montuojamas vienfazis įtampos reguliatorius  
8. Kabeliai ir laidai
8.1  Kabelinės linijos  
8.1.0 ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO POŽEMINIŲ KABELIŲ LINIJŲ ŽYMĖJIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO STANDARTAS
8.1.1 10 kV kabeliai popierine izoliacija, skirti kloti žemėje
8.1.2 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (Pastaba. Suvytų kabelių naudojimas AB LESTO tinkluose: suvytų kabelių linijų remontui arba iki 2014-10-01 d. patvirtintuose projektuose.)
8.1.3

Galioja iki 2019-01-01 d. 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore

Galioja nuo 2019-01-01 d. 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore8.1.4 1) Galioja iki 2015-12-31. 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore
2) Galioja nuo 2016-01-01. 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti  kloti žemėje ir atvirame ore


8.1.5 1) Galioja iki 2015-12-31. 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose 
2) Galioja nuo 2016-01-01. 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose 


8.1.6, 8.1.7 Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai lir vienavieliai laidai 
8.1.8 Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore
8.1.9 Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai  
8.1.10 Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai  
8.1.11, 8.1.12  Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai
8.2  Oro linijos  
8.2.1  0,4 kV OL kabeliai
8.2.2  0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai
8.2.3  0,4-35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai
8.2.4  10 kV OL izoliuoti laidai
11. Modulinės, betoninės transformatorinės, skydelių spynos, užraktai
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos
15.1 Betoninės  
15.1.1 Galioja iki 2016-10-26 d. 10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu  tranfs. 250-630 kVA
15.1.2 Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu tranfs. 800-1000 kVA
15.1.3 Galioja iki 2016-10-26 d. 10-0,4 kV betoninė galinė transformatorinė su vienu tranfs. iki 160 kVA
15.1.4 Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. 800-1000 kVA
15.1.5 Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. 1000-1600kVA
15.1.6 Galioja iki 2016-10-26 d. 10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. iki 400 kVA
15.1.7 Galioja iki 2016-10-26 d. 10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su dviem tranfs. iki 630 kVA
15.1.8 Galioja iki 2016-10-26 d. 10-0,4 kV betoninė tranzitinė transformatorinė su vienu tranfs. iki 400 kVA
15.1.9 Galioja nuo 2016-10-26 d. 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15.1.10 Galioja nuo 2016-10-26 d. 10-0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15.1.11 Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV betoninė transformatorinė su dviem 800-1600 kVA galios transformatoriais  
15.2 Modulinės  
15.2.1 Galioja iki 2017-04-01. 10-0.4 kV įtampos su dviem 630 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė
15.2.2 Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV itampos su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė
15.2.3 Galioja iki 2017-04-01. 10-0.4 kV įtampos su dviem iki 400 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė
15.2.4 Galioja iki 2017-04-01. 10-0.4 kV įtampos su vienu 250 - 630 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15.2.5

Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV įtampos su vienu 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė

Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)

 
15.2.6 10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15.2.7 Galioja iki 2017-04-01. 10-0.4 kV itampos su vienu iki 400 kVA galios transformatoriumi tranzitinė modulinė transformatorinė
15.2.8 Galioja iki 2017-04-01. 10-0.4 kV itampos su vienu iki 630 kVA transf tranzitinė modulinė
15.2.9

Galioja iki 2018-08-27 d. 10-0.4 kV su dviem 1000-1600 kVA transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė

Galioja nuo 2018-08-27 d. 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)

 
15.2.10 Galioja nuo 2018-01-01. 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15.2.11 10-0,4 kV modulinė galinė transformatorinė su vienu iki 1x160 galios transformatoriumi  
15.3 Požeminės  
15.3.1 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15.3.2 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi pozeminė transformatorinė
15.4 Stulpinės  
15.4.1 Galioja iki 2016-10-26. 10-0,4 kV įtampos 10-63 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.4.2 Galioja iki 2016-10-26. 10-0.23 kV įtampos 4-10 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.4.3 Galioja iki 2016-10-26. 10-04 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.4.4 Galioja nuo 2016-10-26. 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.4.5 Galioja nuo 2016-10-26. 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė
15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos ir įtampos indikatoriai
 
15.5.2

Galioja iki 2019-06-18 d. 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

Galioja nuo 2019-06-18 d. 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA

 
15.5.3

Galioja iki 2019-06-18 d. 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais  

Galioja nuo 2019-06-18 d.10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais  

 
15.5.4

Talpinių įtampos buvimo indikatorių (VPIS) be kontaktų

 
15.5.5 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) be kontaktų  
15.5.6 Talpinių įtampos indikatorių (VDS) su kontaktais  
15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės
 
15.6.1

Galioja iki 2017-12-31. 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi

Galioja nuo 2018-01-01. 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi

 

15.6.2

Galioja iki 2017-12-31. 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės  transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

Galioja nuo 2018-01-01. 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi

15.6.3

Galioja iki 2017-12-31. 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės  transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

Galioja nuo 2018-01-01. 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais

15.6.4

TSPĮ montavimo į mažo gabarito MT darbo projektai

 

15.7 Stacionarios transformatorinės (TR)  
15.7.1 Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas
18. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
35 kV tinklas
27. Narveliai
27.1 Talpiniai įtampos indikatoriai
27.2 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SM-C
27.3 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SF6 dujų izoliacija
27.4 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai SM-C
27.5 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV narveliai su 10-0,4 kV galios transformatoriumi SM-C
27.6 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su galios skyrikliu narveliai SM-C
27.7 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių su vakuuminiu jungtuvu narveliai SM-C
27.8 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SM-C
27.9 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai
27.10 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai su įtampos transformatorais narveliai SM-C
27.11 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai su įtampos transformatoriais
27.12 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV SRT narveliai su vakuuminiu jungtuvu
27.13 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įtampos transformatorių narveliai SM-C
27.14 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV įvadiniai narveliai SF6 dujų izoiliacija su įtampos transformatoriais
27.15 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) uždarųjų skirstyklų 10 kV narveliai SF6 dujų izoliacija
27.16 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su galios skyrikliu
27.17 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV savųjų reikmių narveliai SF6 dujų izoliacija su vakuuminiu jungtuvu
27.18 Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV sekciniai narveliai SF6 dujų izoliacija su tarpsekcine jungtimi
27.19 35 kV įtampos talpinio tipo indikatorius
27.20 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV sekciniai narveliai su įtampos transformatoriais
27.21 Transformatorių pastotės (skirtomojo punkto) 10kV savųjų reikmių transformatoriaus narveliai su vakuuminiu jungtuvu
27.22 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV savųjų reikmių transformatorių narveliai su galios skyrikliu
27.23 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV linijiniai narveliai
27.24 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV įvadiniai narveliai
27.25 Transformatorių pastočių (skirtomųjų punktų) 10kV įtampos transformatorių narveliai
27.26 Rekonstruotų (retrofit) ir nerekonstruotų 10 kV SP tipinės principinės ARĮ schemos  
32. Gelžbetoniniai elementai

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu medziagos.irenginiai@eso.lt su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomus relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, prašome visą įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu valdas.biciunas@eso.lt su nuoroda, jog pageidaujama šiuos įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių, atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą. Į sąrašą bus įtraukiami nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus ir išbandyti pagal pateikiamą RAA testavimo programą.

Maloniai prašome teikti pasiūlymus dėl medžiagų ir įrenginių įtraukimo į sąrašą tik tų pozicijų, kurios jau įtrauktos į sąrašą. Sąrašas nuolatos atnaujinamas naujomis pozicijomis.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai