Susisiekime

Darbų technologijos instrukcijos (Technologinės kortos)

Darbų technologijos instrukcijos (Technologinės kortos) ir vykdomų darbų techniniai reglamentai skirti:

  • vadovautis vykdant elektros linijų bei įrenginių statybą, rekonstravimą, kapitalinį ir paprastąjį remontą bei techninę priežiūrą, 
  • nustatyti atsakingus už atliekamą darbą ir jo kontrolę asmenis, 
  • užtikrinti proceso technologiškumą, darbuotojų saugą ir sveikatą, 
  • užtikrinti projekto ir norminių teisės aktų bei normatyvų reikalavimus.

10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų sąrašas

0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų sąrašas

35 kV įtampos oro linijose vykdomų darbų techninis reglamentas

35-110 kV transformatorių pastotėse ir 10 kV skirstomuosiuose punktuose vykdomų darbų technologinės kortos

35-110 kV transformatorių pastotėse ir 10 kV skirstomuosiuose punktuose vykdomų darbų technologinės kortos (Naudojamos pasirašant naujas rangos sutartis nuo 2020-10-15)

Darbų technologijos instrukcijos šablonas:

Darbų technologijos instrukcijos šablonas

Standartinių įrankių komplekto sąrašas:

 Standartinių įrankių komplekto sąrašas

Asmeninės apsaugos priemonės pagal skirstomojo tinklo operatoriaus darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių aspaugos priemonių sąrašą:

Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas

Kolektyvinės apsaugos priemonės pagal skirstomojo tinklo operatoriaus darbuotojams nemokamai išduodamų kolektyvinių aspaugos priemonių sąrašą:

Kolektyvinių apsaugos priemonių sąrašas