Susisiekime

Priimti teisės aktai

2019 m. liepos 26 d. Nr. 1-219 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21bff680af9411e98451fa7b5933515d)

2019 m. liepos 26 d. Nr. 1-220 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fba37e40af9311e98451fa7b5933515d)