Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Vilniaus PEK

SP MT TR RAA nustaymai
TP RAA nustatymai
Trumpųjų jungimų srovės 35kV, 10kV, 6kV šynose
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba