Susisiekime

Techniniai dokumentai ir formos

Elektrinių projektavimo reikalavimai ir rekomendacijos

1. Reikalavimai elektrinių projektavimui

2. Tranzitinės 10 kV skirstyklos techniniai reikalavimai elektrinės pajungimui (atnaujinta 2022-06-21)

3. ESO dalies principinės sujungimų schemos elektrinių prijungimui (.pdf) (atnaujinta 2022-09-26)

4. ESO dalies principinės sujungimų schemos elektrinių prijungimui (.dwg) (atnaujinta 2022-09-26)

5. Rekomendacijos A0 tipo iki 30 kW elektrinės projektavimui ir įrengimui

6. Signalų sąrašas elektrinių prijungimui (atnaujinta 2023-01-23)

7. Prie ESO 0,4 kV tinklo prijungiamų A0 tipo saulės elektrinių keitiklių Q(U) funkcijos tipiniai nustatymai

8. Prie ESO 10 kV tinklo prijungiamų B tipo saulės elektrinės parko Q(U) funkcijos tipiniai nustatymai

9. Prie ESO tinklo prijungiamų A0, A1 ir A2 tipo (0,8 – 249,99 kW) saulės elektrinių nustatymai  

10. Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų, atitikties vertinimas (natūriniai bandymai) (galioja nuo 2021-09-20)

11. 10 kV oro linijų reklouzeris (jungtuvas) skirtas elektrinių prijungimui (techniniai reikalavimai)

12. Elektrinės dalies RAA derinimo protokolas B tipui (250 – 4999,99 kW)

13. Elektrinės dalies RAA derinimo protokolas C tipui (5000 – 14999,99 kW)

14. Elektrinės dalies RAA derinimo protokolas A2 tipui (100 – 249,99 kW)

15. Elektrinių atitikties vertinimo ir dokumentų pateikimo atmintinė

16. Elektrinės dalies valdymo sistemos (VS) derinimo protokolas

17. Įtampos kokybės parametrų registratoriaus tikrinimo protokolas

18. Elektrinių bandymo metu kokybės parametrų matavimo atmintinė ir protokolo šablonas

19. PQ pajėgumų vertinimas saulės elektrinių projektavimo metu

20. Elektrinių Projekto šablonas (pdfword)

AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklo investicijų planavimo ir investicinių projektų įgyvendinimo tvarka
AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklo investicijų planavimo ir investicinių projektų įgyvendinimo tvarka