Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Servitutų ir (ar) kitų teisių naudotis kitiems asmenims priklausančiais žemės sklypais ir (ar) statiniais bei apsaugos zonų žemės sklypuose nustatymas

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba