Susisiekime

Servitutų ir (ar) kitų teisių naudotis kitiems asmenims priklausančiais žemės sklypais ir (ar) statiniais bei apsaugos zonų žemės sklypuose nustatymas

Servitutų (kitų teisių) ir Apsaugos zonų nustatymo proceso schema

Panaudos sutarties priedas:

8 priedas. Statinio panaudos sutarties forma

 

Servituto sutarties priedai:

Pateikiama informacija, nustatomo servituto kompensacijos apskaičiavimui. Pildoma forma čia

10 priedas.Tipinės Servituto nustatymo žemės sklypui sutartis forma

11 priedas. Tipinės Servituto nustatymo statiniui sutarties forma

 

Sutikimo priedai:

12 priedas. Sutikimas dėl naujos apsaugos zonos nustatymo (juridinis asmuo)

13 priedas. Sutikimas dėl naujos zonos nustatymo (fizinis asmuo)

14 priedas. Sutikimas del energetikos objekto prie preliminariu ribu

 

Pranešimai žemės savininkams priedai:

4 priedas. Informacinis raštas kai sklypas preliminariais matavimais

5 priedas. Tipinio rašto dėl energetikos objekto įrengimo forma_dujoms

6 priedas. Tipinio rašto dėl energetikos objekto įrengimo forma_elektra


 Prie projekto pridedamo sutikimo ir apsaugos zonos pavyzdys:

1111-1111-1111 Vardenis Pavardenis.pdf

dwg Failo pavadinimas - "E1N000000.dwg"

Sutikimo formavimo paaiškinimai

 

dwg šablonas su apsaugos zonų ir projektuojamų tinklų kodais (elektra_dujos)

dwg failas saugomas ne naujesne nei 2007 m. versija.