Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2019 m. balandžio 30 d.

 

2019 m. balandžio 30 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metų metiniam pranešimui (pridedama).

2. Dėl audituoto 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Patvirtinti audituotą 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Dėl 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Paskirstyti 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).

4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

2018 m. audituotos ataskaitos ir metinis pranešimas

2018 m. pelno nuostolių paskirstymo projektas

ESO įstatų projektas

Balsavimo rezultatai

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba