Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2019 m. vasario 22 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. vasario 22 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų.

„1.1. Nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 54,43 EUR (penkiasdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt trys centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

1.2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1300 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

1.3. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutarties dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimus su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.“

2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

„2.1.     Audito įmone, kuri atliks 2019–2021 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC" ir už 2019–2021 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 246 350,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).“.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Balsavimo rezultatai

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba