Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2020 m. balandžio 30 d.

2020 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: 

1. Dėl pritarimo 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 metų metiniam pranešimui“. 

2. Dėl audituoto 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį“. 

3. Dėl 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2019 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius)“. 

4. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politikos patvirtinimo.

„Patvirtinti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovų atlygio gaires  ir UAB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama) in corpore kaip AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlygio politiką pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 373 straipsnio 1 dalį sudarančius dokumentus.“ 

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2020 m. gegužės 15 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d., yra 2020 m. gegužės 14 d. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba