Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dividendai

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

AB “Energijos skirstymo operatorius” vertybinių popierių apskaitos tvarkytojas yra AB SEB bankas. AB “Energijos skirstymo operatorius” akcininkai, turintys teisę gauti dividendus, dėl dividendų išmokėjimo turėtų kreiptis į AB SEB banką.

 

  2019.01.01-2019.12.31 2018.01.01-2018.06.30 2017.01.01-2017.12.31
ESO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,076 0,014 0,02535
ESO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
67,991 12,524  63,831

 

 už 2016 7-12 mėn.UŽ 2016 1-6 MĖN.UŽ 2015 7-12 MĖN.
ESO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,05786 0,0140 0,0342
ESO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
51,765 12,525 30,596

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
LESTO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,036 0,052 0,055
LESTO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
21,742 31,319 33,234

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
„Lietuvos dujų“ išmokėti dividendai
vienai akcijai (eurais)
0,0356 0,1658 0,0531
„Lietuvos dujų“ išmokėtų dividendų
suma (mln. eurų) 
10,3 48,2 15,4
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba