Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

„Lietuvos energijos“ dividendų politika

2016 m. gruodžio 27 d. „Lietuvos energija“, UAB, kuri valdo 94,98 proc. Bendrovės akcijų, valdyba patvirtino „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi grynojo pelno paskirstymo principai. Vadovaujantis nauja tvarka Bendrovės siūlymas skirti dividendus priklausys nuo Bendrovės nuosavo kapitalo grąžos dydžio, finansinių galimybių mokėti dividendus, vykdomų valstybei svarbių ekonominių projektų bei kitų aplinkybių.

Susipažinti su dividendų politika galima pridėtame priede:

„Lietuvos energijos" grupės dividendų politika

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai