Susisiekime

Dėl pasikeitusio ESO buveinės adreso

2021 m. spalio 07 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO, Bendrovė) informuoja, kad nuo 2021 m. spalio 7 d. oficialus Bendrovės buveinės adresas yra Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Kiti Bendrovės rekvizitai (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM kodas, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, el. pašto adresas) nesikeičia ir lieka tie patys.