Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Informacija apie ESO akcijų supirkimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) akcijų išpirkimo procesą.

ESO privalomo akcijų išpirkimo procesas, dėl gauto ieškinio, buvo sustabdytas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. 2020 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą dėl Vilniaus apygardos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir sustabdyto privalomo ESO akcijų išpirkimo proceso atnaujinimo.

Atnaujinus procesą paskutinė diena parduoti turimas ESO akcijas yra 2020 m. lapkričio 3 d.Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu mokama 0,880 euro.

ESO akcijos iš akcininkų išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis.

ESO akcininkai, atnaujinus supirkimo procesą, pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduoda savo turimų ESO akcijų iki privalomų akcijų išpirkimo termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.

Per kiek laiko „Ignitis grupė“ kreipsis į teismą ir reikalaus, kad nepardavusių akcininkų akcijos nuosavybės teise pereitų jai?

ESO akcijų pardavimo procesas baigiasi lapkričio 3 d., į teismą atitinkamai taip pat bus kreipiamasi per 30 d.

Ar dėl akcininko ieškinio teisme keičiasi ESO akcijų pardavimo procesas?

2020 m. spalio 29 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą dėl Vilniaus apygardos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir sustabdyto privalomo ESO akcijų išpirkimo proceso atnaujinimo.

Teismui nusprendus tenkinti Skundą, yra atnaujinamas privalomas ESO akcijų išpirkimo procesas , kurio metu visi likę ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas turi parduoti „Ignitis grupei“. Procesas atnaujinamas tokiam terminui, koks buvo likęs iki jo pabaigos laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dieną. Pagal Vertybinių popierių įstatymą privalomo akcijų išpirkimo trukmė – 90 kalendorinių dienų, procesas buvo sustabdytas 86-tą šio termino dieną. Atsižvelgiant į tai, procesas atnaujinamas 5 kalendorinėms dienoms, kurios skaičiuojamos nuo kitos dienos po Teismo sprendimo įsiteisėjimo ir baigsis 2020 m. lapkričio 3 dieną. Atkreipiame dėmesį, jog:

  • Akcininkai, kurie iki 2020 m. rugpjūčio 12 d. Bendrovės pranešimo apie privalomo ESO akcijų išpirkimo proceso sustabdymą pateikė prašymus parduoti akcijas Bendrovei, papildomų veiksmų imtis neturi
  • Akcininkai, kurie nebuvo pateikę pavedimo parduoti akcijas Bendrovei, tai gali padaryti iki nustatyto termino pabaigos
  • Su akcininkais, pardavusiais akcijas Bendrovei, bus atsiskaityta 2020 m. lapkričio 5 d.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba