Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Informacija apie ESO akcijų supirkimą

ESO informuoja, kad 2020 m. gegužės 18 d. pradėtas įgyvendinti privalomas jos akcijų išpirkimo procesas. Visi likę ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, buvo rugpjūčio 17 diena.

Tačiau šiuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ privalomo akcijų išpirkimo procesas dėl gauto ieškinio yra sustabdytas. Akcininkai, parduodantys savo akcijas, dėl to nepatirs finansinių nuostolių, tačiau procesas gali užtrukti ilgiau. Apie jo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

„Ignitis grupė“  privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,880 EUR kaina.

ESO akcijos iš akcininkų išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. Akcininkai pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Sandoriai už parduodamas akcijas bus sudaromi paskutinę privalomo akcijų išpirkimo dieną (2020 m. rugpjūčio 17 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduos savo turimų ESO akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba