Susisiekime

Informacija apie akcijas, asocijuotos įmonės

Informacija apie akcijas

 • Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. kovo 31 d. sudarė 259.442.796,57 eurų. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

 • Akcijų rūšis
  Paprastosios vardinės akcijos
 • Akcijų skaičius
  894 630 333 vnt.

 •  Nominalioji vertė
  0,29 EUR

 •  Bendra nominalioji vertė
  259 442 796,57 EUR

 •  Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę
  894 630 333 vnt.

Akcininkai – 2020 06 30

 • UAB „Ignitis grupė“, UAB, Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius, įmonės kodas 301844044
  Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 849 743 761 vnt.
  Turima įstatinio kapitalo dalis – 100 proc.

Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

 • Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Dukterinės bendrovės ir susijusios įmonės

 • ESO dukterinių bendrovių ir susijusių įmonių neturi.

Asocijuotos įmonės

 • ESO bendrai su kitomis įmonėmis valdo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
 • Kapitalo dalis:

  ESO priklauso 26,3976 proc. UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcijų.

AB ESO, UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" – bendrovės įsteigtos Lietuvoje, geografinė rinka – Lietuvos respublika.