Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Investuotojo kalendorius

Bendrovė informuoja, kad 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Data Laikotarpis Skelbiami duomenys
2018 m. sausio 31 d. 2017 m. 12 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. vasario 28 d. 2017 m. 12 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei neaudituotas tarpinis pranešimas
2018 m. vasario 28 d. 2018 m. 1 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. kovo 6 d. 2017 m. 12 mėn. Bendrovės audituotos finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas
2018 m. kovo 30 d. 2018 m. 2 mėn.
Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. balandžio 30 d. 2018 m. 3 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2018 m. gegužės 31 d. 2018 m. 4 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. birželio 29 d. 2018 m. 5 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. liepos 30 d. 2018 m. 6 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2018 m. rugpjūčio 31 d. 2018 m. 7 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. rugsėjo 28 d. 2018 m. 8 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. spalio 30 d. 2018 m. 9 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas
2018 m. lapkričio 30 d. 2018 m. 10 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*
2018 m. gruodžio 28 d. 2018 m. 11 mėn. Preliminarūs neaudituoti Bendrovės finansiniai rodikliai*

 *Koreguota EBITDA ir pardavimo pajamos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai