Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Investuotojo kalendorius

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data

Skelbiama informacija

2020-01-31

Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-02-28

Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą

2020-02-28

Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai

2020-03-31

Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-04-30

2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  

2020-05-29

Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-06-30

Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-07-31

Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-08-26

2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  

2020-08-31

Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-09-30

Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-10-30

Preliminarūs 2020 m. 9 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-11-13

2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  

2020-11-30

Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai

2020-12-30

Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba