Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Investuotojo kalendorius

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data

Skelbiama informacija

2019-01-31

Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-02-28

2018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas

2019-02-28

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai

2019-03-29

Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

2019-03-29

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-04-30

2019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  

2019-05-31

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-06-28

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-07-31

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-08-30

2019 m. 6 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  

2019-08-30

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-09-30

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-10-30

2019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  

2019-11-29

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai

2019-12-31

Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

 Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2019 m. balandžio 30 d.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba