Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Investuotojo kalendorius

Bendrovė skelbia, kad 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2020-01-31 Preliminarūs 2019 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-02-28  2019 metų 12 mėn. Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos ir neaudituotas tarpinis pranešimas
2020-02-28 Preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2020-03-10 Audituotos 2019 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas
2020-03-17 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą
2020-03-31 Preliminarūs 2020 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-04-30 2020 m. 3 mėnesių  tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2020-05-29 Preliminarūs 2020 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-06-30 Preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-07-31 Preliminarūs 2020 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-08-31 2020 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2020-08-31 Preliminarūs 2020 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-09-30 Preliminarūs 2020 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-10-30 2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2020-11-30 Preliminarūs 2020 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2020-12-30 Preliminarūs 2020 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba