Susisiekime

Kontaktai investuotojams

Finansų departamentas 

+370 612 42767
[email protected]

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada buvo įkurtas „Energijos skirstymo operatorius“ ?

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (trumpiau – ESO) veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“. ESO priklauso valstybės valdomai „Ignitis grupė“ įmonių grupei

Anksčiau man priklausė AB LESTO ir/arba AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Kas su jomis nutiko?

Steigiant ESO, AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijos, nustatytais kiekiais, buvo konvertuotos į ESO akcijas.

Kaip galiu sužinoti kiek akcijų man priklauso ESO bendrovėje?

ESO vertybinių popierių apskaitos paslaugas teikia SEB bankas, kuris jus gali pakonsultuoti šiuo klausimu.

Kokio dydžio dividendai mokami už vieną ESO akciją?

Sprendimus dėl dividendų priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Jo sprendimus galima rasti  http://www.nasdaqomxbaltic.com bei ESO svetainėje adresu www.eso.lt, skiltyje „Investuotojams“.

 

Ką daryti jei negavau arba vėluoja dividendų išmokėjimas?

ESO vertybinių popierių apskaitos tvarkytojas yra AB SEB bankas. ESO akcininkai, turintys teisę gauti dividendus, dėl dividendų išmokėjimo turėtų kreiptis į AB SEB banką.

Kada vyksta akcininkų susirinkimai?

Apie visuotinius akcininkų susirinkimus yra skelbiama Nasdaq OMX Vilnius svetainėje adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com bei ESO svetainėje adresu www.eso.lt prieš 21 kalendorinę dieną iki susirinkimo dienos.

Atvykus į visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkai turi pateikti:

  • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
  • Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Kaip pasikeisti dividendų mokėjimo sąskaitą?

Klientas turi fiziškai kreiptis į SEB banko padalinį (nebent būtų SEB banko elektroninės bankininkystės klientas).

Kur gauti pažymą apie iš bendrovės gautus dividendus ir išskaičiuotą pajamų mokestį?

Akcininkai dėl informacijos susijusios su ankstesniais metais mokėtais dividendais turi kreiptis į AB SEB banko filialą-skyrių.

Ką daryti paveldėjus akcijas?
  1. Paveldėtojas turi kreiptis į notarą ir gauti pažymą, kad jis yra teisėtas mirusio asmens turto paveldėtojas
  2. Su pažyma ateiti į banką ir užsakyti banko pažymą apie mirusio asmens turėtą turtą banke (akcijas ir pinigines lėšas).
  3. Gavęs pažymą, pateikti ją notarui
  4. Notaras, banko pažymos pagrindu parengia turto paveldėjimo dokumentus
  5. Su paveldėjimo dokumentais (originalais) paveldėtojas vėl turi ateiti į banką ir nurodyti kaip elgtis su paveldėtu turtu (akcijos tiesiog perrašomos, pinigai (pvz. dividendai) pervedami į nurodytą sąskaitą).
Kaip galėčiau įsigyti arba parduoti turimas ESO akcijas?

Dėl galimybės dalyvauti akcijų rinkoje siūlytume kreiptis į savo finansinių paslaugų teikėją arba į bet kurį finansų maklerį, dirbantį pagal licenciją. 

Kas turi teisę gauti dividendus?

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendai turi būti išmokami per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.

Kokia yra ESO akcijų kaina?

Akcijų kainą galite sužinoti Nasdaq OMX Vilnius svetainėje adresu http://www.nasdaqomxbaltic.com,  taip pat - bendrovės svetainėje www.eso.lt skiltyje "Investuotojams".