Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2018 m. rugpjūčio 06 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Kaip pranešta Bendrovės 2018 m. liepos 10 d. ir 2018 m. liepos 31 d. pranešimuose apie esminius įvykius, įgyvendinamas Bendrovės vykdomos visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimas nuo elektros skirstymo veiklos.

2018 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos patvirtinimo, koreguojant Bendrovės įstatuose nurodytą veiklos tikslą ir objektą:

1. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. „1.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama). 1.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti“.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje http://www.eso.lt/ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai