Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl ESO valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės Dalios Andrulionienės atsistatydinimo šalių susitarimu

2018 m. rugpjūčio 01 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovė gavo Dalios Andrulionienės pranešimą apie atsistatydinimą iš ESO valdybos pirmininkės pareigų nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Dalia Andrulionienė iš ESO generalinės direktorės pareigų traukiasi šalių sutarimu taip pat nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Tuo pačiu informuojame, jog nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. laikinai Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas eis ESO valdybos narys, Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas.

Apie veiksmus dėl valdybos pirmininko ir naujo generalinio direktoriaus išrinkimo ESO informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimas žiniasklaidai

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai