Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą

2019 m. gruodžio 04 d.

2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas išbraukti visas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Minėtame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Informuojame, kad UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) ketina teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. 

Detali informacija apie oficialaus siūlymo sąlygas, įskaitant siūlomą akcijų kainą, bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai Lietuvos bankas patvirtins oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba