Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl komanditinės ūkinės bendrijos steigimo

2018 m. liepos 03 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO arba Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. liepos 3 d. su „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) pasirašė komanditinės ūkinės bendrijos „Energetinio efektyvumo finansavimo platforma“ (toliau – Bendrija) steigimo dokumentus.

Bendrija skirs lėšas įvairių projektų ir priemonių, prisidedančių prie galutinio energijos vartojimo mažinimo ir gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo, įgyvendinimui.

ESO Bendrijoje dalyvauja komanditoriaus teisėmis, t. y. atsako 10 mln. eurų dydžio įnašu, kurį poreikiui esant įneš 10 metų laikotarpiui. Neribotos atsakomybės tikroji Bendrijos narė – VIPA – yra atsakinga už visą Bendrijos veiklą: finansuojamų projektų paiešką, paraiškų vertinimą, administravimą ir t. t. Numatoma, kad prie Bendrijos savo įnašais galės prisijungti ir kitos šalys, siekiančios pokyčio energijos vartojimo efektyvumo srityje.

Paraiškas projektams finansuoti bus galima teikti pagal Bendrijos nustatytas taisykles, kurios bus paskelbtos VIPA interneto svetainėje www.vipa.lt. Ten pat bus galima rasti ir projektų įgyvendinimo sąlygas bei kitą reikalingą informaciją.

2018 07 03 ESO pasirašyta sutartis su VIPA

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai