Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimo

2018 m. liepos 31 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2018 m. liepos 31 d. priėmė sprendimą dėl ESO išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę ESO verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d.

Sprendimą kreiptis į VKEKK dėl licencijos panaikinimo ESO valdyba priėmė 2018 m. liepos 10 d. Tai padaryta ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui. Planuojama, kad šiuo metu Bendrovės vykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) bus perleista kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įmonei – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Atskyrus visuomeninio elektros tiekimo veiklą, ESO toliau vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, rūpinsis tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu, užtikrins garantinį tiekimą.

Klientai apie visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos organizavimo pokyčius bus informuojami iš anksto.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai