Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

ESO preliminarūs 2018 m. 6 mėnesių rezultatai

2018 m. liepos 31 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2018 metų 6 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

    2018 m. 6 mėn. 2017 m. 6 mėn. Pokytis
Pajamos 309,0 mln. eurų 307,8 mln. eurų 0,4 proc.
Koreguota EBITDA* 84,3 mln. eurų 75,3 mln. eurų 11,9 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2018 metų pirmuosius šešis mėnesius siekė 309,0 mln. eurų ir buvo 0,4 proc. didesnės nei atitinkamu laiku pernai, kai jos siekė 307,8 mln. eurų. Nepaisant nustatytų mažesnių elektros energijos ir gamtinių dujų tarifų Bendrovės klientams, stabilias pajamas išlaikyti padeda augantys verslo klientų elektros energijos poreikiai.

Per 2018 metų šešis mėnesius ESO uždirbo 84,3 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 11,9 proc. daugiau nei per tą patį 2017 metų laikotarpį, kai šis rodiklis buvo 75,3 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvesnė Bendrovės veikla bei padidėjusios investicijos į tinklų atnaujinimą ir modernizavimą.   

 

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai