Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Patikslinimas: dėl 2018 m. investuotojo kalendoriaus

2018 m. liepos 20 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Keičiasi 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų bei tarpinio pranešimo paskelbimo data. Bendrovė pateikia atnaujintą 2018 metų investuotojo kalendorių:  

 • Sausio 31 d. – preliminarūs neaudituoti 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės finansiniai rodikliai* (paskelbta);
 • Vasario 28 d. – 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei neaudituotas tarpinis pranešimas (paskelbta);
 • Vasario 28 d. – preliminarūs neaudituoti vieno mėn. finansiniai rodikliai* (paskelbta);
 • Kovo 6 d. – audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas (paskelbta);
 • Kovo 30 d. – preliminarūs neaudituoti dviejų mėn. finansiniai rodikliai* (paskelbta);
 • Balandžio 30 d. – 2018 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas (paskelbta);
 • Gegužės 31 d. – preliminarūs neaudituoti keturių mėn. finansiniai rodikliai* (paskelbta);
 • Birželio 29 d. – preliminarūs neaudituoti penkių mėn. finansiniai rodikliai* (paskelbta);
 • Liepos 31 d. – preliminarūs neaudituoti šešių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Rugpjūčio 31 d. – audituotos 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Rugpjūčio 31 d. – preliminarūs neaudituoti septynių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Rugsėjo 28 d. – preliminarūs neaudituoti aštuonių mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Spalio 30 d. – 2018 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;
 • Lapkričio 30 d. – preliminarūs neaudituoti dešimties mėn. finansiniai rodikliai*;
 • Gruodžio 28 d. – preliminarūs neaudituoti vienuolikos mėn. finansiniai rodikliai*.

*Koreguota EBITDA ir pardavimo pajamos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai