Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Patvirtintas „Energijos skirstymo operatoriaus“ 10 metų investicijų planas

2018 m. liepos 17 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. liepos 17 d. įvyko ESO stebėtojų tarybos posėdis, kuriame buvo priimtas sprendimas patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 10 metų investicijų planą (toliau –  10 MIP) (pridedama).

10 MIP numatyta, kad per artimiausius 10 metų (2018–2027 m.) ESO investuos į tinklo patikimumo, saugumo ir išmanumo didinimą.

2018–2027 m. ESO planuoja investuoti trimis kryptimis: 1. Patikimas ir klimato reiškiniams atsparus tinklas, 2. Nuotoliniu būdu valdomas tinklas, 3. Išmanusis tinklas.

Iš viso investicijoms į šias tris kryptis bei naujų vartotojų prijungimui prie skirstomųjų tinklų per 2018–2027 n. planuojama skirti 2,1 mlrd. eurų. Šios investicijos leis reikšmingai pagerinti tinklų patikimumą audrų metu, sudarys prielaidas gauti tikslią informaciją realiu laiku ir sustiprins tinklų saugumą.

ESO 10 metų investicijų plano tikslai sutampa su Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamais tikslais, taip pat jie suderinti su ESO valdančios „Lietuvos energijos“ grupės strategija LE2030.

Paminėtina, kad ESO 10 MIP nėra įsipareigojimas investuoti. Visi 10 MIP numatyti investiciniai projektai bus atskirai derinami su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija teisės aktų nustatyta tvarka.

ESO 2018-2027 metų investicijų planas

ESO 10 MIP tikslai ir rodikliai

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai