Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Sandoriai su susijusiomis šalimis

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsniu, teikiame informaciją apie AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis: 

2020 m. rugpjūčio 03 d. ESO sudarė Duomenų teikimo sutartį su UAB Ignitis

2020 m. rugpjūčio 24 d. ESO sudarė Duomenų mainų platformos sutartį su UAB Ignitis

2020 m. rugpjūčio 24 d. ESO sudarė Elektros energijos persiuntimo paslaugų sutartį su UAB Ignitis

2020 m. birželio 30 d. ESO sudarė paskolos sutartį su AB „Ignitis grupė“

ESO įsigyja naujos emisijos GPC akcijų, apmokėdamas nepiniginiu įnašu

2020 m. gegužės 7 d. sudaryta licencinė sutartis dėl prekių ženklų naudojimo su UAB „Ignitis grupė“ 

2020 m. balandžio 4 d. ESO sudarė sutartį su susijusia šalimi  UAB „Transporto valdymas“ dėl  tinkamų duomenų tvarkytojo įsipareigojimų vykdymo

2019 m. gruodžio 23 d. ESO sudarė sandorį su susijusiomis šalimis – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir UAB Verslo aptarnavimo centru

ESO 2019 m. lapkričio 19 d. sudarė sutartį su UAB „Ignitis“ dėl gamtinių dujų pirkimo Žeimelio gyvenvietės skirstymo sistemai

ESO 2019 m. gruodžio 4 d. sudarė sutartį su UAB „Ignitis“ dėl gamtinių dujų pirkimo Bendrovės technologiniams. poreikiams dujų skirstymo sistemai

ESO 2019 m. gruodžio 17 d. sudarė sutartį su UAB „Ignitis“ dėl elektros energijos su balansavimo paslauga pirkimo Bendrovės elektros tinklo technologiniams ir garantinio tiekimo poreikiams.

2019 m. lapkričio 11 d. AB Energijos skirstymo operatorius su Ignitis grupė pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant technologinius bandymus tinkle

2019 m. rugpjūčio 28 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašė elektromobilių įkrovimo stotelių nuomos sutartį su UAB „Ignitis“.
2019 m. birželio 13 d. Bendrovė pasirašė Valdymo paslaugų sutartį su „Lietuvos energija“, UAB

2019 m. gegužės 30 d. Bendrovė pasirašė papildomą susitarimą  su UAB Verslo aptarnavimo centru dėl komunikacijos paslaugų įsigijimo

2019 m. kovo 4 d. Bendrovės valdybos sprendimu nustatytas limitas, naudojant vieningą „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės tarpusavio skolinimo platformą

2018 m. gruodžio 31 d. ESO sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB Verslo aptarnavimo centru

2018 m. gruodžio 31  d. ESO sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB Technologijų ir inovacijų centru

2018 m. gruodžio 31 d. ESO sudarė sutartį dėl dujų tiekimo su dujų kiekio balansavimo paslauga, su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“

2018 m. gruodžio 28 d. ESO sudarė elektros energijos subalansavimo paslaugų sutartį su UAB „Energijos tiekimas“

2018 m. lapkričio 7 d. sudarytas papildomas susitarimas su UAB Technologijų ir inovacijų centru

2018 m. balandžio 23 d. su „Lietuvos energija“, UAB, sudarytas susitarimas prie Grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties

2018 m. gegužės 15 d. su „Verslo aptarnavimo centras", UAB, sudarytas papildomas susitarimas prie paslaugų teikimo sutarties

2018 m. birželio 27 d. su „Lietuvos energija“, UAB, sudarytas susitarimas prie Grupės tarpusavio skolinimosi ir skolinimo sutarties

2018 m. birželio 27 d. dėl sutačių sudarymo su UAB „Transporto valdymas“ dėl transporto priemonių nuomos paslaugų

2018 m. rugpjūčio 29 d. sudaryta Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutartis su UAB „Lietuvos energija“, dėl žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo Bendrovei

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba