Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Prašymas kasimo darbams atlikti (bendras dujoms ir elektrai)

Registruojant prašymą privaloma atsiųsti su ESO suderintą projektą (nurodyti projekto Nr. atsiųsti PDF ir DWG formatu) ar žemės sklypo nuotrauką (elektronine forma) su nurodyta/pažymėta vieta ("X"), kur planuojama kasti žemę. Projekte turi būti nurodyti visi ESO eksploatuojami tinklai. Jei projekte nurodyti ne visi tinklai, projektas turi būti koreguojamas. Atsakymas Jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Išsikviečiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovą telefonu 1852, būtina pranešti tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Įmonės pavadinimas*

Atstovo vardas, pavardė*

Telefonas*

El. paštas*

Atliekami darbai*

Objekto adresas, kuriame planuojate kasti: gatvė, namo numeris, miestas* 

Techninio darbo projekto Nr., projekto derinimo data*

Kasimo darbų pradžia*

Kasimo darbų pabaiga*

Savivaldybė*

Jūsų žinutė mums*

Pateikite dokumentus:

Projektas turi būti pateiktas DWG ir PDF formatu, suderintas ir su parašais
Failo dydis turi nesiekti 10MB 

 

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba