Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Prašymas kasimo darbams atlikti (bendras dujoms ir elektrai)

Viskas apie saugumą lauke ir namuose

Registruojant prašymą nepamirškite nurodyti: kokius darbus planuojate vykdyti, vykdymo vietos adresą, atliekamų darbų trukmę. Taip pat svarbu, kad tiksliai išsiaiškintumėte situaciją ir pateiktumėte sklypo planą ar topografinį planą su pažymėta ("X") vieta, kurioje planuojama kasti žemę, statyti tvorą ar atlikti kitus lauko darbus.

Kaip nurodyti darbų vietą, neturint sklypo ar topografinio plano, žiūrėkite rekomendacijas.

Atsakymas Jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Išsikviečiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovą telefonu 1852, būtina pranešti tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį.

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Jūsų vardas ir pavardė*

Telefonas*

El. paštas*

Atliekami darbai*

Kasimo darbų pradžia*

Kasimo darbų pabaiga*

Objekto adresas: gatvė, namo numeris, miestas* 

Savivaldybė*

Jūsų žinutė mums*

Pateikite dokumentus:

Sklypo planas su pažymėta kasimo darbų vieta ("X")

Failo dydis turi nesiekti 10MB ir turi būti DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, PDF, PNG, JPG, JPEG, DWG.

Bylos dydis turi nesiekti 10 MB.
Byla turi būti JPEG, JPG, JPE, GIF, PNG, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT, CSV, ODT, ODS, DWG, PPT, ZIP, RAR, 7Z.

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba