Susisiekime

Atsiskaitymas už ESO teikiamas paslaugas

Už skirstytą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį klientai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Atsiskaityti privaloma iki gamtinių dujų skirstymo paslaugų sutartyse nurodytos dienos.

Neatsiskaičius sutartyje nustatytais terminais, skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai už vėlavimą laiku atsiskaityti apskaičiuojami kartą per mėnesį.

Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas sutarties sąlygas, taip pat jei klientui pradėta bankroto procedūra ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad klientas nevykdys savo prievolių pagal šią sutartį, ESO turi teisę atsiskaitymų už paslaugas užtikrinimui reikalauti:

  • trumpesnių atsiskaitymo terminų;
  • už perkamas gamtines dujas ir suteikiamas skirstymo paslaugas mokėti iš anksto (avansu).
  • laidavimo sutarties, banko ar kitos kredito įstaigos garantijos.

Jei ESO pareikalauja trumpesnių atsiskaitymo terminų ar mokėti iš anksto, klientas už reikalingą skirstyti dujų kiekį per kitą ataskaitinį laikotarpį moka pagal ESO pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Atliktas išankstinis mokėjimas užskaitomas pagal faktiškai skirstytą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą sistemos naudotojas sumoka sutartyje nustatyta tvarka.

Jei klientas laiku neatsiskaito už gamtinių dujų tiekimą ar skirstymą, ESO, iš anksto įspėjusi, gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą.