Susisiekime

Garantinio dujų tiekimo kainos

Buitiniams vartotojams garantinis gamtinių dujų tiekimas užtikrinamas kai gamtinių dujų tiekimo įmonė nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti gamtines dujas su vartotojais sutartomis sąlygomis arba kai tiekimo įmonei leidimo verstis tiekimo veikla galiojimas yra sustabdomas ar panaikinamas.

ESO pradėjus vykdyti garantinį tiekimą buitiniams vartotojams, ataskaitinio mėnesio garantinio tiekimo kaina bus paskelbiama ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sąskaitų už gamtines dujas pateikimo vartotojams.

Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kaina buitiniams vartotojams

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis gamtinių dujų tiekimas, garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Apskaičiuojant galutinę kainą vartotojams už patiektas gamtines dujas atitinkamai pridedamos taikytinos gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, tiekimo saugumo dedamosios kainos.