Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio dujų tiekimo kainos

Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kaina buitiniams vartotojams:

Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos laikotarpis paslaugos kaina
eur/m3 be pvm
2019 m. rugpjūčio mėn. 0,169
2019 m. liepos mėn 0,189
2019 m. birželio mėn. 0,213
2019 m. gegužės mėn.

0,237

2019 m. balandžio mėn.

0,258

2019 m. kovo mėn.

0,288

2019 m. vasario mėn.

0,318

2019 m. sausio mėn.

0,339

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis gamtinių dujų tiekimas, garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Apskaičiuojant galutinę kainą vartotojams už patiektas gamtines dujas atitinkamai pridedamos taikytinos konkrečios perdavimo, skirstymo, tiekimo saugumo dedamosios kainos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba