Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Garantinio dujų tiekimo kainos

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis gamtinių dujų tiekimas, garantinio gamtinių dujų tiekimo kaina yra apskaičiuojama kaip faktinės kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kainos ir nustatytos garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos suma.

Nustatyta garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kaina buitiniams vartotojams:

vartotojų grupė Gamtinių dujų suvartojimas per kalendorinius metus paslaugos kaina
eur/mbe pvm
1

iki 500 m³ 

0,034
2

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ 

0,034
3

daugiau kaip 20 000 m³ 

0,034

Apskaičiuojant galutinę kainą vartotojams už patiektas gamtines dujas atitinkamai gali būti pridedama konkrečios perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo kainos, jei tokios yra nustatytos ir taikomos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai