Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kaip nuimti ir uždėti plombą?

Plombos paprastai keičiamos / nuimamos tuomet, kai įmonės objekte vykdo darbus ir dėl darbų specifikos turi nuimti plombas nuo dujų apskaitos prietaisų ir/ar kitų užplombuotų dujotiekio dalių (toliau – dujų apskaita). Nuimti plombas klientui draudžiama – tai turi padaryti ESO specialistas ar rangovas pagal sutartį su ESO vykdantis dujų skaitiklių keitimo darbus. Tais atvejais, kai reikia nuimti plombas, turite paskambinti klientų aptarnavimo nemokamu numeriu 1852, 8 611 21802*.

  8 611 21802 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Jei daugiabučiame namo bute dujų skaitiklio vietą norite pakeisti nedaug (iki 1 metro), tereikia paskambinti mums klientų aptarnavimo numeriu nurodytu aukščiau ir užsakyti ESO darbuotojų atvykimą dėl dujų skaitiklio perkėlimo ir plombos nuėmimo leidimo. Atvykę ESO darbuotojai įvertins skaitiklio perkėlimo galimybę ir nemokamai nuims plombas.

Jei pageidaujate perkelti skaitiklį iš gyvenamojo namo vidaus į išorę, turite užpildyti paraišką. Kaip tai padaryti – rasite čia.

Informacija privačiam klientui apie dujų kiekio matavimo apskaitos prietaisų plombuojamas vietas  

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada keičiami dujų skaitikliai?

Dujų skaitikliai keičiami jiems sugedus, esant įtarimams dėl neteisėto dujų vartojimo arba vykdant metrologinę patikrą.

Ar būtina dujų skaitikliui atlikti metrologinę patikrą?

Metrologinę patikrą privaloma atlikti visiems dujų apskaitos prietaisams. Jei klientas nesutinka ar nesudaro sąlygų pakeisti dujų skaitiklį, tai traktuojama kaip neteisėtas dujų vartojimas.

Kaip dažnai tikrinami dujų skaitiklių rodmenys?

Jei dujas naudojate tik maistui gaminti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus. Jei dujas naudojate ir maistui gaminti, ir karštam vandeniui ruošti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Tam tikrais atvejais gali būti atliekami papildomi tiksliniai patikrinimai.

Ar man reikės mokėti už dujų skaitiklio perplombavimą ar pakeitimą?

Jei skaitiklis sugedo ne dėl Jūsų kaltės, jis perplombuojamas ar keičiamas nemokamai. Planinės metrologinės patikros metu skaitikliai taip pat keičiami nemokamai.

Jei paaiškėja, kad skaitiklis pažeistas ar sugadintas tyčia, ESO pradės tyrimą dėl galimai neteisėto dujų vartojimo, o Jums teks apmokėti patirtus nuostolius ir padengti skaitiklio keitimo išlaidas.

 

Ar turiu pasirūpinti skaitikliui pakeisti ar perplombuoti reikalingomis medžiagomis?

Jokiomis priemonėmis ir medžiagomis Jums patiems rūpintis nereikia.

Kaip nurašyti skaitiklio rodmenis?

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba