Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kada tikrinami skaitikliai?

Vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu, AB „Energijos skirstymo operatorius“ turi teisę patekti į kliento teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas, eksploatuoti dujų skirstymo sistemos dalis, įrengti, perkelti, prižiūrėti, keisti ir tikrinti dujų skaitiklius, plombas, įvertinti ar privatus klientas laiku ir teisingai pagal dujų skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį, tikrinti, ar vartotojo dujų sistema atitinka nustatytus įrengimo, eksploatavimo, naudojimo ir techninės saugos reikalavimus.

Terminai, kuriais vadovaujantis tikrinami dujų skaitikliai, jų plombos ar privatus klientas laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą dujų kiekį ir kt. yra nustatyti ESO norminiais aktais.

Patikrinimai gali vykti ir kitais tiksliniais atvejais, pavyzdžiui, jeigu klientui atrodo, kad jo dujų skaitiklio rodmenys yra per dideli, pageidaujant gamtinių dujų tiekimo įmonei ir kitais atvejais.

Norėdami, kad būtų įvertinta, jog jūsų skaitiklis veikia tinkamai, susisiekite su mumis:

  • Išreikškite pageidavimą nemokamu telefonu 1852, +370 697 61 852*;
  • Išsiųskite laisvos formos prašymą adresu paslaugos@eso.lt;

*+370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Gavę Jūsų prašymą, atsiųsime pas jus darbuotoją, kuris įvertins ar skaitiklis veikia tinkamai.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada keičiami dujų skaitikliai?

Dujų skaitikliai keičiami jiems sugedus, esant įtarimams dėl neteisėto dujų vartojimo arba vykdant metrologinę patikrą.

Ar būtina dujų skaitikliui atlikti metrologinę patikrą?

Metrologinę patikrą privaloma atlikti visiems dujų apskaitos prietaisams. Jei klientas nesutinka ar nesudaro sąlygų pakeisti dujų skaitiklį, tai traktuojama kaip neteisėtas dujų vartojimas.

Kaip dažnai tikrinami dujų skaitiklių rodmenys?

Jei dujas naudojate tik maistui gaminti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus. Jei dujas naudojate ir maistui gaminti, ir karštam vandeniui ruošti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Tam tikrais atvejais gali būti atliekami papildomi tiksliniai patikrinimai.

Ar man reikės mokėti už dujų skaitiklio perplombavimą ar pakeitimą?

Jei skaitiklis sugedo ne dėl Jūsų kaltės, jis perplombuojamas ar keičiamas nemokamai. Planinės metrologinės patikros metu skaitikliai taip pat keičiami nemokamai.

Jei paaiškėja, kad skaitiklis pažeistas ar sugadintas tyčia, ESO pradės tyrimą dėl galimai neteisėto dujų vartojimo, o Jums teks apmokėti patirtus nuostolius ir padengti skaitiklio keitimo išlaidas.

 

Ar turiu pasirūpinti skaitikliui pakeisti ar perplombuoti reikalingomis medžiagomis?

Jokiomis priemonėmis ir medžiagomis Jums patiems rūpintis nereikia.

Kaip nurašyti skaitiklio rodmenis?

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba