Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kaip atpažinti skaitiklių tikrintoją?

Skaitiklio patikrinimus vykdantys darbuotojai privalo turėti ESO patvirtintą pažymėjimą ir vilkėti specialią aprangą.

Visada reikalaukite pažymėjimo – taip būsite tikri, kad į namus neįsileidžiate energetiku apsimetusio sukčiaus!

Nepamirškite, kad šie darbuotojai ateina tik patikrinti skaitiklio. Jie neturi teisės prašyti iš Jūsų pinigų, tikrinti Jūsų namų dujų tinklų ar juos remontuoti.

  • Apskaitos prietaisų rodmenis tikrinantys ESO ar paslaugos teikėjų darbuotojai gyventojų niekuomet neprašo pinigų, netikrina gyventojų namų vidaus dujų tinklų ir jų neremontuoja.
  • Jie tikrina tik dujų skaitiklių veikimą ir nurašo rodmenis.

Skaitiklius tikrinti gali tik žemiau nurodytos įmonės:

  • AB ESO (vykdo skaitiklių patikrinimus visoje Lietuvos teritorijoje)
  • UAB „Energijos valdymo agentūra“ (vykdo skaitiklių patikrinimus visoje Lietuvos teritorijoje)

Skaitiklių tikrintojų aprangos pavyzdžiai (norėdami padidinti – spustelėkite): 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kada keičiami dujų skaitikliai?

Dujų skaitikliai keičiami jiems sugedus, esant įtarimams dėl neteisėto dujų vartojimo arba vykdant metrologinę patikrą.

Ar būtina dujų skaitikliui atlikti metrologinę patikrą?

Metrologinę patikrą privaloma atlikti visiems dujų apskaitos prietaisams. Jei klientas nesutinka ar nesudaro sąlygų pakeisti dujų skaitiklį, tai traktuojama kaip neteisėtas dujų vartojimas.

Kaip dažnai tikrinami dujų skaitiklių rodmenys?

Jei dujas naudojate tik maistui gaminti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus. Jei dujas naudojate ir maistui gaminti, ir karštam vandeniui ruošti, Jūsų skaitikliai tikrinami ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Tam tikrais atvejais gali būti atliekami papildomi tiksliniai patikrinimai.

Ar man reikės mokėti už dujų skaitiklio perplombavimą ar pakeitimą?

Jei skaitiklis sugedo ne dėl Jūsų kaltės, jis perplombuojamas ar keičiamas nemokamai. Planinės metrologinės patikros metu skaitikliai taip pat keičiami nemokamai.

Jei paaiškėja, kad skaitiklis pažeistas ar sugadintas tyčia, ESO pradės tyrimą dėl galimai neteisėto dujų vartojimo, o Jums teks apmokėti patirtus nuostolius ir padengti skaitiklio keitimo išlaidas.

 

Ar turiu pasirūpinti skaitikliui pakeisti ar perplombuoti reikalingomis medžiagomis?

Jokiomis priemonėmis ir medžiagomis Jums patiems rūpintis nereikia.

Kaip nurašyti skaitiklio rodmenis?

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba