Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų įvedimas

Suprojektuosime ir įrengsime dujotiekį iki Jūsų sklypo ribos.

Tik viryklei

1164,58 €

FIKSUOTA DALIS SU PVM


49,82 €/m

KINTAMA DALIS SU PVM

Patalpų, vandens šildymui ir viryklei

710,26 €

FIKSUOTA DALIS SU PVM


33,70 €/m

KINTAMA DALIS SU PVM

 

Pasinaudokite dujų įvedimo skaičiuokle ir pasiskaičiuokite
preliminarų dujų įvedimo mokestį

Skaičiuoti

Dujų įvedimo žingsniai

1
Surinkite dokumentus, reikalingus prašymo pateikimui

Prieš teikdami prašymą dėl dujų įvedimo, pasirūpinkite reikiamais dokumentais. Juos reikės prisegti prie prašymo.

Reikalingi dokumentai: 

 • VĮ „Registrų centras“ užregistruoto Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta - (Pavyzdys);
 • VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas apie nuosavybę;
 • Statybos leidimas (jeigu VĮ „Registrų centras“ nėra įrašų apie įregistruotus pastatus);
 • Bendrasavininkų sutikimai (esant dalinei nuosavybei);
 • Atstovavimo dokumentas (jeigu paraišką teikia ne savininkas);
 • Savivaldybės sutikimas, centralizuoto šildymo teritorijoje, naudoti dujinį kurą (jeigu objektas yra minėtoje teritorijoje).
2
Pateikite prašymą ir dokumentus

Pateikite prašymą dėl naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo ir prie jo prisekite reikiamus dokumentus:

*ESO taip pat gali paprašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga
prijungiant naujo privataus kliento sistemą prie ESO dujų sistemos.
PATEIKTI PRAŠYMĄ

Gavę Jūsų prašymą bei visus reikiamus dokumentus, vidutiniškai per 15, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų informuosime Jus raštu apie sprendimą bei atsiųsime prisijungimo prie dujotiekio sąlygų aprašą ir prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus pateikta ir apskaičiuota preliminari prijungimo paslaugos kaina.

3
Pasirašykite Prijungimo sutartį ir sumokėkite įmoką
Klientas ESO

Jeigu mūsų pateiktos prisijungimo sąlygos Jums yra priimtinos, pasirašykite Prijungimo sutartį ir sumokėkite sutartyje nurodytą prijungimo įmoką.

Su Prijungimo sutarties Bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia:

Pagal laikotarpį:

pasirašiusiems iki 2017-05-15

pasirašiusiems nuo 2017-05-15 iki 2018-05-25

pasirašiusiems nuo 2018-05-25

nuo 2019 01 01

nuo 2019 04 01

 

Gavę pasirašytą sutartį ir prijungimo įmoką organizuosime dujotiekio iki sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus. Darbus atliks konkurso būdu parinkti rangovai.

Prijungimo įmoka

Privatiems klientams prijungimo įmoką sudaro dvi dalys:

 • įmokos dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo;
 • įmokos dalis, kuri taikoma už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą.

VERT patvirtinti prijungimo įkainiai, galiojantys nuo 2020-05-01:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino naujus buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainius, kurie įsigaliojo 2020 m. gegužės 1 d. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Dujų vartojimo kiekiai Prijungimo įkainis,
Eur (su PVM)
įkainis už dujotiekio įrengimo darbus,
EUR (SU PVM) už vieną nutiestą dujotiekio metrą
Jei suvartosite iki 300 m³ imtinai per metus arba dujos bus naudojamos buitinėms viryklėms.

1164,58

49,82

Jei suvartosite daugiau kaip 300 m³ per metus arba dujas naudosite vandens/patalpų šildymui.

710,26

33,70

Prijungimo įmoka apskaičiuojama vadovaujantis Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187.

 
Siūlomos lizingo sąlygos: Išsimokėjimo terminas nuo 3 iki 60 mėn., avansas – 0 €, sutarties mokestis – 0%, mėnesinis administravimo mokestis – 0%, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 14%.

Kaip skaičiuojama įmoka daugiabučiui namui?

Skaičiuojant prijungimo įkainį naujiems privatiems klientams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, apskaičiuotas prijungimo įkainis padalinamas iš prie dujų skirstymo sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų butų skaičiaus, įskaitant ir jau prijungtus naujus butus, o prijungimo įkainį šie vartotojai turi sumokėti jungdamiesi prie dujų sistemos ar daugiabučio namo vartotojų sistemos, nepriklausomai nuo prijungimo momento.

Kaip skaičiuojama įmoka individualių namų savininkams?

Individualių gyvenamųjų namų (ar/ir sklypų) savininkams, norintiems prisijungti prie kvartale statomos gamtinių dujų sistemos (dujotiekio), prijungimo įmoka skaičiuojama įvertinus nustatytą vidutinį dujotiekio ilgį.

Daugiau apie kvartalų dujofikavimą ir dujofikuojamų kvartalų sąrašą skaitykite čia:

KVARTALŲ DUJOFIKAVIMAS

4
Įsirenkite dujų sistemą savo sklype / name

Dujų tiekimas pradedamas, kai įrengiamas ESO skirstomasis dujotiekis iki jūsų sklypo ribos bei jis prijungiamas prie jūsų dujų sistemos. Dujų skirstomąjį dujotiekį iki jūsų sklypo ribos įrengia ESO. Dujotiekį jūsų sklype/ name gali įrengti ESO arba jūsų parinkta atestuota dujotiekius projektuojanti ir montuojanti įmonė.

Kodėl Jūsų dujų tinklo įrengimo paslaugą verta užsisakyti pas ESO?

Patogumas

 • Visas dujų prijungimo paslaugas užsisakysite vienoje vietoje vieno vizito metu;
 • Darbus iki sklypo, sklype ir pastate atliksime vienu metu;
 • Suderinsime visus vidaus dujotiekio įrengimo dokumentus reikiamose institucijose.

Garantija

 • Esame patikimas partneris, prisiimame visus rūpesčius ir atliktiems darbams užtikrinsime 10 metų garantiją.

Jei norite, kad dujotiekį įrengtų ESO, spauskite ČIA

Jei norite, kad dujotiekį įrengtų Jūsų pasirinktas rangovas, turėsite pateikti Jūs arba Jūsų pasirinktas rangovas šiuos dokumentus:

 • Vartotojo dujų sistemos projekto kopiją;
 • Vartotojo dujų sistemos statybos techninio paso kopiją;
 • Požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (grafinis ir skaitmeninis formatas);
 • Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (Klientams pasirašiusiems prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos sutartį po 2019.01.01, šio dokumento pateikti nereikia);
 • Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti vartotojo dujų sistemos statybos techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin.,2012, Nr.3-96) 11 priede.

Pateikti dokumentus

 Kai ESO arba Jūs (jūsų pasirinktas rangovas) įrengs dujotiekio sistemą:

 • ESO parengs Ribų aktą, jei jis nebuvo nurodytas prijungimo sutartyje, ir turėsite jį pasirašyti prisijungę savitarnos svetainėje;
 • ESO parengs pažymą, kurią turėsite pateikti pasirinktai gamtinių dujų tiekimo įmonei, kad galėtumėte sudaryti tiekimo sutartį;
 • Kai tik sutartis bus pasirašyta, per 5 d. d. ESO sumontuos dujų skaitiklį ir paleis gamtines dujas.
5
Suderinkite dujų paleidimo į Jūsų sistemą laiką

Dujų paleidimo metu privalo dalyvauti ESO atstovas, todėl prieš tai suderinkite su mūsų specialistais Jums patogų laiką.

Paleidus dujas į Jūsų dujų sistemą, Jums reikės užsakyti dujų paleidimą į dujinius prietaisus.

Mūsų specialistai patikrins Jūsų dujų sistemos sandarumą, įrengs dujų apskaitos prietaisą bei sujungs abi dujų sistemas.

Kai Jūsų sistema bus užpildyta dujomis, surašysime ir išduosime dujų paleidimo aktus.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba