Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ko negalima daryti dujotiekio apsaugos zonoje

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo po žeme įkasto vamzdžio. Šioje zonoje negali būti nei statinių, nei medžių, nei krūmų, kad gedimo ar dujotiekio avarijos atveju būtų galima kuo greičiau atkasti ir sutvarkyti dujotiekį.

Kas draudžiama dujotiekių apsaugos zonoje be raštiško leidimo?

 • Kasti žemę giliau kaip 30 cm.

 • Sodinti medžius ir krūmus.

 • Vykdyti statybos, rekonstravimo darbus.

 • Statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius.

 • Vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus.

 • Perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius.

 • Įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles.

 • Įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus.

 • Įrengti kelius per vamzdynų trasas.

 • Dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus.

 • Vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus.

 • Vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu.

 • Vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.

Prieš žemės kasimo darbų pradžią būtina gauti leidimą statiniui statyti, suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir iškviesti ESO atstovą.

Mūsų atstovą iškviesti būtina ir tuomet, jei, kasant gruntą, aptinkami brėžiniuose nenurodyti vamzdynai.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba