Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Elektrą gaminu pats

Jei esate privatus klientas ir norite įsirengti saulės elektrinę, visų pirma įvertinkite šias aplinkybes:

• planuojamos elektrinės pajėgumas negali būti didesnis nei 10 kW;
• elektrinės pajėgumas negali viršyti Jūsų objektui suteiktos leistinosios naudoti galios.

Pavyzdžiui, jei Jūsų objektui suteikta 10 kW leistinoji naudoti galia, tuomet saulės elektrinės galia negalės būti didesnė nei 10 kW.

Saulės elektrinės pagamintą energiją fiksuos ESO įrengta dvipusės elektros apskaitos sistema. Jei klientui nepakaks savo pagamintos elektros, ji bus papildoma iš ESO tinklo. Kai elektros energijos bus pagamina daugiau, nei pačiam klientui reikia, nesuvartota elektros energija bus pateikiama į elektros tinklus.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai